Agrastick

Pasivní pomocný prostředek k omezení předsklizňových a sklizňových ztrát řepky olejky, hořčice, hrachu, fazolu, bobu, sóji, slunečnice, máku, lnu, pelušky, lupiny, svazenky, jetele lučního,
jetele bílého, jetele nachového, vojtěšky a trav, k ochraně všech plodin proti negativnímu působení sucha a negativního působení atmosférické a srážkové vlhkosti, ochraně zrna všech obilnin a udržení jejich kvalitativních ukazatelů.

Účinná látka:

synthetický latex 44 % hm (450 g/l)

alkyl-phenyl-hydroxy-polyoxyethylene 10 % hm (100 g/l)

Balení:

5 l HDPE kanystr

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Působení pomocného prostředku:

AGRASTICK je prostředek, který vytváří na povrchu klasů, šešulí a lusků jemný film, který zabraňuje ztrátám semen před a při sklizni, vytvoří na cílovém povrchu tenkou latexovou vrstvu, která rychle schne a vytvoří polopropustnou polymerní membránu. Polopropustná membrána umožňuje transpiraci vody z rostliny, ale zároveň chrání rostlinu před pronikáním vody do rostlinných pletiv. To má za následek omezení samovolného praskání na minimum, což výrazně snižuje ztrátu semen před a při sklizni.

Návod k použití – indikace:

Plodina, oblast použití
řepka olejka jarní i ozimá
hrách, fazol, bob, sója, slunečnice, mák, len, peluška, lupina, svazenka, jetel luční, jetel bílý, jetel, nachový, vojtěška a trávy
obilniny
všechny plodiny
Škodlivý organismus
omezení předsklizňových a sklizňových ztrát
omezení předsklizňových a sklizňových ztrát
omezení předsklizňových a sklizňových ztrát, ochrana zrna a udržení jeho kvalitativních parametrů
ochrana proti negativnímu působení sucha i atmosférické vody, ochrana zrna/semen a udržení jejich kvalitativních parametrů
Dávkování, mísitelnost
0,5–1 l/ha
0,5–1 l/ha
0,5 l/ha
0,2 l/ha
OL
AT
AT
AT
AT
Poznámka
pozemně
pozemně
pozemně
pozemně

Šešule a lusky rovnoměrně dozrávají, ztrácí vlhkost a elastický film zabraňuje průniku vlhkosti do šešulí, zabraňuje samovolnému praskání šešulí a lusků, což má příznivý vliv na výnos, HTS i obsah oleje.

Při použití v obilninách se vytváří na klasech elastická polopropustná membrána, která při nepříznivých podmínkách chrání klas a zabraňuje pronikání vody do klasů a zrna v období dozrávaní porostů před sklizní.

Všechny plodiny: ošetřené části rostlin přípravkem AGRASTICK jsou odolnější proti nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako jsou: déle trvající sucho, negativní působení atmosférické a srážkové vlhkosti (déšť, rosa) především v době dozrávání, ošetření pozitivně ovlivňuje kvalitativní ukazatele semen/zrna.

Při aplikaci herbicidů, fungicidů, insekticidů a regulátorů růstu za vysokých teplot, nízké vlhkosti vzduchu a silné voskové vrstvě na rostlinách je vhodné, spíše nutné, použít pomocný přípravek Agrastik a smáčedlo Speedy pro zajištění jejich rychlé účinnosti. Toto doporučení se týká především při použití nízkých dávek postřikové jíchy – 100–150 l/ha vody.

PESTICIDY + 0,2 l/ha AGRASTICK + 0,05 l/ha SPEEDY

Tato kombinace zajistí:

  • dokonalé ulpění postřikové jíchy na povrchu listu se silnou voskovou vrstvou
  • zpomalí zasychání postřikové jíchy na povrchu listu
  • zajistí dostatečné nabobtnání voskové vrstvy za vysokých teplot a nízké vzdušné vlhkosti na povrchu listu a tím umožní rychlé proniknutí systémových pesticidů do rostliny
  • výrazně omezí riziko snížené účinnosti následnými srážkami po aplikaci

Pokyny pro aplikaci

Řepka olejka jarní i ozimá: Přípravek aplikujte v době, kdy polovina šešulí změnila barvu z tmavozelené na světlozelenou, šešule jsou ještě pružné a mohou se lehce ohýbat, aby vytvořily tvar U nebo V bez prasknutí a ztráty semen ze šešulí, tj. přibližně 3–4 týdny před sklizní řepky (BBCH 79 do BBCH 89).

Doporučená dávka pomocného přípravku: 0,5–1 l/ha.
Doporučená dávka vody: 200–300 l/ha.

Aplikační dávka: V případě hustého porostu použijte vyšší doporučenou dávku s vyšším množstvím vody na hektar pro dosažení dokonalého pokrytí porostu.

Hrách, fazol, bob, sója, peluška, lupina, svazenka, jetel luční, jetel bílý, jetel nachový, vojtěška a trávy: Přípravek AGRASTICK aplikujte v dávce 0,5–1 l/ha v době, kdy plodina začíná dozrávat a semena obsahují 40–50 % vody. V tomto období je porost ještě žlutý a lusky jsou ještě jasně zelené a pružné, případně kožovité, semena jsou už vyvinutá a tuhá, tj. přibližně 15–20 dní před sklizní.

Doporučená dávka pomocného přípravku: 0,5–1 l/ha.

Doporučená dávka vody: 100–200 l/ha

Slunečnice, mák, len: Přípravek AGRASTICK aplikujte v dávce 0,5–1 l/ha v době, kdy plodina začíná dozrávat, a semena obsahují 40–50 % vody.
Doporučená dávka pomocného přípravku: 0,5–1 l/ha.
Doporučená dávka vody: 200–300 l/ha

Obilniny: Pro ochranu zrna a udržení jeho kvalitativních ukazatelů během dozrávání, aplikujte dávku 0,5 l/ha. Optimálním termínem aplikace je BBCH 87 (žlutá zralost), nebo při vlhkosti zrna 30 % a méně.
Doporučená dávka pomocného přípravku: 0,5 l/ha.
Doporučená dávka vody: 100–150 l/ha

Všechny plodiny: Aplikujte v dávce 0,2 l/ha v období nepříznivých povětrnostních podmínek (např. déletrvající sucho) pro ochranu porostu proti odparu a pro lepší využití vody v rostlině, kdy dochází k lepšímu uchycení živin na povrchu listů a jejich přenosu přes listy do rostliny.
Doporučená dávka pomocného přípravku: 0,2 l/ha.
Doporučená dávka vody: 150–200 l/ha

Použití pomocného prostředku AGRASTICK v doporučených směsích nebylo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem hodnoceno z hlediska bezpečnosti a účinnosti pro takto ošetřené plodiny, při aplikaci každé směsi je nutné postupovat v souladu s §51 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 327/2012 Sb.

Při aplikaci nesmí být zasaženy kulturní rostliny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy. Při aplikaci přípravku na části plodin určené k přímému konzumu se doporučuje dodržet interval min. 4 týdny před předpokládanou sklizní.

VLIV NA UŽITEČNÉ A JINÉ NECÍLOVÉ ORGANISMY

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel, hospodářských a domácích zvířat, zvěře, ptactva, necílových členovců, žížal a půdních organismů.

V případě společné aplikace s přípravky na ochranu rostlin, jako první vlijte do postřikovače přípravek na ochranu rostlin a až po důkladném promíchání přidejte pomocný přípravek AGRASTICK. Aplikační kapalinu spotřebujte ihned po jeho přípravě.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice