Ampera

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulze typu olej ve vodě (EW) k ochraně pšenice proti houbovým chorobám.

Účinná látka:

prochloraz 267 g/l
tebuconazole 133 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do ozimých obilnin.

Balení:

5 l HDPE kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +35 °C

Působení přípravku:

Ampera je kombinovaný širokospektrální systémový a translaminární fungicid s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem. Přípravek je směs obsahující triazolovou (tebuconazole) a imidazolovou (prochloraz) složku, jejichž mechanismem účinku je inhibice C14 demethylace v biosyntéze sterolu u houbových patogenů. Účinná látka prochloraz proniká do rostlinných pletiv, ale není rozváděna do neošetřených částí rostlin. Tebuconazole je přijímán listy a stonky rostlin a potom je transpiračním proudem systémově rozváděn do celé rostliny. Protože účinná látka má pouze nepatrnou tendenci k rychlému hromadění ve vrcholových částech rostliny, dochází k jejímu rovnoměrnému rozdělení v celé rostlině. Doba účinnosti přípravku se pohybuje v rozmezí 3–4 týdnů po aplikaci.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
pšenice, tritikale
Škodlivý organismus, jiný účel použití
braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, rez pšeničná
Dávkování, mísitelnost
1,25 l/ha
OL (dny)
42
Poznámka
od 30 BBCH, do 65 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina
pšenice, tritikale
Dávka vody
250–350 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
30 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
obiloviny
Bez redukce
4
Tryska 50%
4
Tryska 75%
4
Tryska 90%
4

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 10 m vegetačního pásu.

Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny azolů vícekrát než 2× za vegetační sezonu.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
SPe1 Za účelem ochrany půdních organismů neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje prochloraz vícekrát než 2krát ročně.
SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 1 m vzhledem k nezemědělské půdě.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce druhu Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi.
Přípravek je zvlášť nebezpečný pro žížaly.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice