Artiler 200 SE

Systémově působící insekticid ve formě suspo emulze. Přípravek působí systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých dávkách, má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců v řepce olejce a na jabloni.

Účinná látka:

acetamiprid 200 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemních a povrchových vod.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané
zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 3 m.

Balení:

100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, HDPE/PA COEX láhvi/ kanystru

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladováni +0 °C až + 30 °C

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Působení přípravku:

Artiler 200 SE je selektivní systémově působící insekticid ze skupiny neonikotinoidů, působící jako neurotoxikant, tzn., blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Artiler 200 SE působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé počáteční působení v porostu a dlouhodobý reziduální účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
řepka olejka ozimá
řepka olejka ozimá
řepka olejka ozimá
Škodlivý organismus, jiný účel použití
blýskáček řepkový
krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová
krytonosec čtyřzubý
Dávkování, mísitelnost
0,12–0,25 l/ha
0,12–0,25 l/ha
0,25–0,3 l/ha
OL
39
39
39
Poznámka k 1) plodině, 2) ŠO, 3) OL
1) od: 55 BBCH, do: 66 BBCH
1) od: 64 BBCH, do: 69 BBCH
1) od: 61 BBCH, do: 67 BBCH
Poznámka k 4) dávkování, 5) umístění, 6) určení sklizně

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití
řepka olejka
Dávka vody
200–300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině
1× za rok
Interval mezi aplikacemi
-

Doporučení pro aplikace v řepce

1. Krytonosec čtyřzubý – je prvním insekticidním ošetřením řepky na jaře, v době aplikace mohou být teploty pod 10 °C, proto je vhodné použít kombinace s pyrethroidy, které zajistí rychlý a spolehlivý účinek společně se smáčedlem

0,15–0,25 l/ha ARTILER 200 SE + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON

0,15–0,25 l/ha ARTILER 200 SE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON

2. Blýskáček řepkový – v době aplikace se v porostech řepky mohou vyskytovat první krytonosci šešuloví, Artiler 200 SE je vhodné kombinovat s pyrethroidy, které zajistí rychlý a spolehlivý účinek na krytonosce společně se smáčedlem, zároveň se tím posílí účinek na blýskáčka. Pro spolehlivý účinek je důležité, aby pH postřikové jíchy bylo pod pH 6.

0,15–0,25 l/ha ARTILER 200 SE + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON

0,15–0,25 l/ha ARTILER 200 SE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON

3. Bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový – aplikace v době květu, vhodná kombinace s pyrethroidy – okamžitý insekticidní účinek, v případě insekticidní kombinace je nutná aplikace mimo doby aktivního letu včel. Artiler 200 SE zajistí dlouhodobý účinek pro ochranu šešulí před poškozením larvami obou škůdců.

0,25 l/ha ARTILER 200 SE+ 0,1 l/ha XYSTON

0,15–0,25 l/ha ARTILER 200 SE + 0,06–0,08 l /ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON

0,15–0,25 l/ha ARTILER 200 SE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON

Dávkování volíme podle intenzity výskytu škůdce.

Poznámky

  1. Postřik proti škůdcům (zejména savým) proveďte důkladně, postřikovou kapalinou pokryjte všechny části rostlin.
  2. Doporučuje se přípravek aplikovat při teplotě nižší než 25 °C. Je-li teplota vyšší, proveďte ošetření ke konci dne.
  3. V případě, že je nutné předčasně zlikvidovat pole, neaplikujte přípravky s obsahem acetamipridu na následně pěstované plodiny ve vegetačním období, v němž byl předtím aplikován přípravek na ochranu rostlin Artiler 200 SE.

Doporučuje se přípravek aplikovat mimo období aktivity včel a jiného opylujícího hmyzu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina
Ochranná vzdálenost
řepka olejka
Ochranná vzdálenost
řepka olejka
bez redukce
od povrchové vody s
30
od povrchové vody s
5
tryska 50%
ohledem na ochranu
14
ohledem na ochranu
5
tryska 75%
vodních organismů (m)
6
necílových členovců (m)
5
tryska 90%
4
0

Jabloň: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty. Vstup na ošetřený pozemek je možný až za 2 dny aplikaci.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice