Barclay Propyz

Reziduální herbicidní přípravek ve formě suspenzního
koncentrátu (SC) pro preemergentní a postemergentní hubení
jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v polních
a lesních plodinách a na nezemědělské půdě.

Účinná látka:

propyzamide 400 g/l (35,6 %)

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů povrchové vody.                        Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže
obsahuje účinnou látku propyzamid, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry
od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel

Balení:

 1 l HDPE láhev, 5 l HDPE kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Barclay Propyz je reziduální herbicid. Obsahuje účinnou látku propyzamide ze skupiny benzamidů. Jednoděložné a dvouděložné plevele ji absorbují přes kořenovou soustavu a je translokována dál do rostliny. Barclay Propyz zůstává účinná několik týdnů ve svrchních vrstvách půdy.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: Ježatka kuří noha, lipnice roční, ptačinec žabinec, rdesna, rozrazily, merlík
bílý, penízek rolní, hořčice rolní, ředkev ohnice, hluchavky, kopřiva žahavka, lipnice roční,
medyněk vlnatý, medyněk měkký, poháňka hřebenitá, ovsík vyvýšený, psárka luční, lipnice
obecná, tomka vonná, metlice trsnatá, třtina křovištní, opletka obecná, šťovík tupolistý,
ptačinec prostřední, šťovík kadeřavý, přeslička rolní, rdesno červivec, psineček obecný,
trojštět žlutavý, srha laločnatá, kostřavy, smilka, bezkolenec modrý, jílky, sveřep měkký, bojínek luční, metlička křivolaká, lilek potměchuť, lilek černý, svízel přítula, pryskyřník plazivý, merlík bílý, rozrazily, šťovík menší
Plevele méně citlivé: Potlačuje pýr plazivý, šťovíky, přesličky, jitrocele, zemědým lékařský,
kokoška pastuší tobolka, šáchorovité

Účinnost na jednotlivé plevele nebyla hodnocena ÚKZÚZ, ale vyplývá z praktických zkušeností použití přípravku v pra

Návod k použití – indikace:

1) Plodina, oblast použití
řepka olejka ozimá
2) Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Dávkování, mísitelnost
2,1 l/ha
OL (dny)
180
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) ve f. BBCH 13
2) od: 10 BBCH
do: 12 BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
řepka olejka ozirná
Dávka vody
200-400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max.počet aplikací v plodině
1x

Přípravek je vhodné aplikovat před zavlažováním nebo v době, kdy je očekáván déšť, protože herbicid musí být srážkami aktivován.

Při teplotách nad 10 °C je třeba přípravek co nejrychleji zapravit do půdy 4–6 cm hluboko, nebo ošetřený pozemek důkladně zalít.

Přípravek nezabraňuje klíčení plevelů.

Na lehkých půdách dochází k rychlému odeznění herbicidního účinku, resp. účinek přípravku je krátkodobý.

Neaplikujte na půdu nebo na substráty s obsahem organické hmoty vyšším než 10%. Neaplikujte na umrzlou půdu.

V lesnictví aplikujte okolo stromů.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Citlivost druhů a odrůd ošetřovaných dřevin konzultujte s držitelem povolení. Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.

Na ošetřeném pozemku lze obilniny vysévat až po 9 měsících, řepu, len, brambor, okurky, špenát, mrkev, kukuřici, košťáloviny, celer a jahody lze pěstovat za 5 měsíců. V případě zaorávky se může pěstovat hrách, slunečnice, salát, bob, čočka a jiné vikvovité rostliny.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku propyzamid na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
řepka olejka ozimá
Ochranná vzdálenost od
řepka olejka ozimá
Bez redukce
od povrchové vody
4
okraje ošetrovaného
5
Tryska 50%
na ochranu
4
pozemku s ohledem
5
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
na ochranu
0
Tryska 90%
4
necílových rostlin (m)
0

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ≥ 3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Plodina, oblast použití
jetel inkarnát
Škodlivý organismus
jiný účel použití
plevele jednoděložné
plevele dvouděložné
Dávkování
mísitelnost
1,75 l/ha
OL
(dny)
AT
Poznámka 1) k plodině
k ŠO
OL
1) na podzim
(listopad)
2) od: 10 BBCH,
do: 12 BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
6) množitelské porosty

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
jetel inkarnát
Dávka vody
200-400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max.počet aplikací v plodině
1x

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
jetel inkarnát
Ochranná vzdálenost od
jetel inkarnát
Bez redukce
od povrchové vody
12
okraje ošetrovaného
5
Tryska 50%
na ochranu
6
pozemku s ohledem
0
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
na ochranu
0
Tryska 90%
4
necílových rostlin (m)
0
r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice