Boss

Postřikový fungicidní přípravek ve formě vodorozpustných granulí
se systémovým účinkem určený proti hlízence obecné a alternáriové
skvrnitosti v řepce olejce.

Účinná látka:

boscalid 500 g/kg

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
povrchové vody.

Balení:

HDPE láhev 0,25 l (s obsahem 150 g), 0,5 l (s obsahem 300 g),
1 l (s obsahem 500 g), 2 l (s obsahem 1 kg), 5 l (s obsahem 3 kg)
a 10 l (s obsahem 5 kg)

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +30 °C.

Působení přípravku:

Boss je systémově působící fungicid s účinnou látkou boscalid, patřící do skupiny anilidy,
který do rostliny proniká přes listový povrch a účinná látka je pak rozváděna akropetálně
pletivy rostlin. Boss brání klíčení spor, prodlužování a růstu mycelia a sporulace. Účinek
aktivní látky boscalid spočívá v tom, že na molekulární úrovni inhibuje enzym SDH, který
je součástí Krebsova i citrátového cyklu a také patří do skupiny flavoproteinů, které vnášejí
elektrony do mitochondrií v dýchacím řetězci. Inhibicí SDH ovlivňuje tok uhlíku v rozhodujících metabolitech i množství ATP. Snížení množství stavebních látek pro aminokyseliny
a cukry s redukcí množství energie významně zasahuje do růstových a životních pochodů
buňky. Boss se vyznačuje preventivním a kurativním působením proti hlízence obecné a alternáriové skvrnitosti v řepce.

Návod k použití – indikace:

Plodina, oblast použití
řepka olejka
Škodlivý organismus, jiný účel použití
hlízenka obecná alternáriová skvrnitost brukvovitých
Dávkování, mísitelnost
0,5 kg/ha
OL - Dny
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 55 BBCH
do: 69 BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
řepka olejka
Dávka vody
200-400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině
1x

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Upřesnění použití:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze
účinnou látku ze skupiny SDHI (např. penthiopyrad, bixafen, boscalid, karboxin, fluopyram,
fluxapyroxad) jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Další omezení:
• Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších
osob.
• Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
• S přípravkem manipulujte tak, aby se minimalizovala prašnost.
• Vstup na ošetřený pozemek (např. za účelem kontroly provedení postřiku) je možný až
po zaschnutí postřiku.

Možné fungicidní kombinace:
0,2–0,5 kg/ha BOSS + 0,5–0,75 l/ha GRAFITE
0,2–0,5 kg/ha BOSS + 0,15–0,3 kg/ha BUZZ ULTRA DF

Termín aplikace: od začátku dlouživého růstu až do kvetení


Choroby: hlízenka – primární infekce, plíšeň šedá, alternáriová skvrnitost brukvovitých


Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci nebo při mírnější potřebě regulace růstu
porostu řepky.


Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem.
Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete.
Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují
do nádrže odděleně. Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu případných tank-mixů v menší
nádobě při správném naředění.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice