Cereantis

Je to rostlinný růstový stimulátor určený k ošetření osiva a aplikaci na list v průběhu vegetace. Obsahuje huminové látky z leonarditu a polyethylenglykoly.

Účinná látka:

polyethylenglykoly 70 %
huminové látky z Leonarditu 5 %

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

Balení:

HDPE láhev 1 l, HDPE kanystr 10 l

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C, při zmrznutí přípravek neztrácí své vlastnosti. V takovém případě ponechte kanystr na teplém místě, kde pozvalna rozmrzne.

Působení přípravku:

Cereantis je rostlinný růstový stimuláter určený pro moření osiva a aplikaci na list v průběhu
vegetace.

  • zvyšuje fixaci přípravků na povrchu listů
  • rychle proniká přes voskovou vrstvu a kutikulu do rostlinných pletiv i za nepříznivých podmínek – sucho, vysoké teploty, silná vosková vrstva, zaprášený povrch listů, díky tomu působí jako nosič pro ostatní přípravky
  • při aplikaci s herbicidy snižuje herbicidní stres u citlivých plodin – mák, zeleniny
  • podporuje růst rostlin a rozvoj kořenového systému
  • moření – zvyšuje klíčivost a vzcházivost semen, stimuluje zakořeňování sazenic a řízků
  • zvyšuje odolnost rostlinných pletiv vůči nízkým teplotám

Cereantis zvyšuje odolnost rostlin k stresovým podmínkám, zvyšuje účinnost přípravků na ochranu rostlin, což vede ke zvýšení výnosu a kvalitě pěstovaných plodin.

Návod k použití – indikace:

Plodina, oblast použití
obilniny
kukuřice
luskoviny
řepka
slunečnice
brambory
vinná réva
cukrova řepa
ovoce
rajčata, paprika, lilek
cibule, česnek
mák
okurky, melouny
zelí
mrkev
jahody
Škodlivý organismus, jiný účel použití
podpora klíčení
podpora odnožování, posílení růstu kořenů, zvýšení počtu klásků v klasu
podpora vývoje klasu a zrn, HTS
podpora klíčení
podpora zakořenění, snížení stresu ze zamokření nebo nízkých teplot
podpora růstu a vývoje rostlin
podpora klíčení
podpora růstu a rozvoje kořene
odpora růstu a základů květů
zvýšení nasazení počtu lusků, zvýšení počtu semen v lusku
podpora klíčení a vzcházení
podpora růstu a rozvoje kořene, zesílení kořenového krčku a zvýšení jistoty přezimování
podpora růstu a rozvoje kořene, podpora větvení
sjednocuje kvetení, zvyšuje nasazení šešulí a zvyšuje počet semen v šešuli
podpora klíčení a vzcházení
podpora rozvoje kořenového systému, snížení herbicidního stresu, podpora růstu
podpora růstu, podpora vývoje květních úborů
podpora klíčení a vzcházení
podpora růstu a vývoje postranních výhonů
podpora vývoje hlíz
podpora vyzrávání hlíz, zvýšení obsahu škrobu
podpora rašení a zakořenění
podpora kvetení
podpora vývoje bobulí v hroznech
podpora klíčení a vzcházení
podpora růstu kořenového systému, snížení herbicidního stresu
podpora růstu kořenového systému
podpora růstu bulvy, zvýšení výnosu
podpora zakořenění
podpora kvetení, zvýšení násady plodů
podpora vývoje plodů, zvýšený výnosu
podpora klíčení a vzcházení
podpora růstu a rozvoje kořenového systému
podpora kvetení a násady plodů
podpora rašení a vzcházení
podpora rozvoje kořenového systému a růstu nadzemní hmoty
podpora růstu podzemní palice a zvýšení obsahu silic
podpora klíčení a vzcházení
podpora růstu kořenového systému a růstu nadzemní hmoty
podpora kvetení
podpora vývoje semen, zvyšuje HTS
podpora klíčení a vzcházení
podpora růstu kořenového systému a růstu nadzemní hmoty
podpora kvetení a vývoje plodů
podpora klíčení a vzcházení
podpora růstu kořenového systému a růstu nadzemní hmoty
zvýšení výnosu hlávek
podpora klíčení a vzcházení
podpora růstu kořenového systému a růstu nadzemní hmoty
podpora růstu kořenového systému a růstu nadzemní hmoty
podpora rašení a vzcházení
urychluje vývoj květů, porosty rovnoměrně kvetou
vliv na vývoj, velikost a vyrovnanost plodů, rovnoměrné dozrávání, vyšší výnos
Dávkování, mísitelnost
0,5 l/t
0,5 l/ha
0,5 l/ha
0,5 l/t
0,5 l/ha
0,5 l/ha
0,5 l/t
0,5 l/ha
0,5 l/ha
0,5 l/ha
0,5 l/t
0,5 l/ha
0,5 l/ha
0,5 l/ha
0,5 l/t
0,5 l/ha
0,5 l/ha
3% roztok 2 hodiny
0,5 l/ha
0,5 l/ha
0,5 l/ha
3% roztok 2 hodiny
1,0 l/ha
1,0 l/ha
3% roztok 2 hodiny
0,5 l/ha
0,5 l/ha
0,5 l/ha
3% roztok 2 hodiny
1,0 l/ha
1,0 l/ha
3% roztok 2 hodiny
0,5 l/ha
0,5 l/ha
0,5 l/t
0,5 l/ha
0,5 l/ha
0,5 - 1,0 l/t
0,5 l/ha
0,5 l/ha
0,5 l/ha
3% roztok 2 hodiny
0,5 l/ha
0,5 l/ha
0,5 l/t
0,5 l/ha
0,5 l/ha
3% roztok 2 hodiny
0,5 l/ha
0,5 l/ha
3% roztok 2 hodiny
0,5 l/ha
0,5 l/ha
OL
Poznámka k 1)Plodině, 2)ŠO, 3)OL
moření
1) BBCH 21–25
1) BBCH 39–45
moření
1) BBCH 13–15 3.–5. list
1) BBCH 17–18 7.–8. list
moření
1) BBCH 14–16 4.–6. list
1) BBCH 31–35 prodlužovací růst
1) BBCH 55–59 butonizace
moření
1) BBCH 14–16 4.–6. list
1) BBCH 31–35 prodlužovací růst
1) BBCH 55–59 butonizace
moření
1) BBCH 14–18 2.–4. pár listů
1) BBCH 31–51
namáčení hlíz
1) BBCH 14–15
1) BBCH 55–59
1) BBCH 70–73
namáčení řízků
1) BBCH 57
1) BBCH 71
moření
1) BBCH 14–15, 4 – 6 list
1) BBCH 31–33 počátek uzavírání porostu, spojování listů v řádku
1) BBCH 38–39 uzavření porostu, spojení listů mezi řádky
namáčení sazenic
1) BBCH 57–59 před květem
1) BBCH 71 po odkvětu
moření
1) BBCH 13–15 3.–5. listů
1) BBCH 51–53 butonizace
moření
1) BBCH 16–39 od 6. listu
1) BBCH 41–43 aktivní růst
moření
1) BBCH 16–39 od 6. listu
1) BBCH 55–59 butonizace
1) BBCH 71–75 po odkvětu
namáčení osiva
1) BBCH 17–19 3.–5. listů
1) BBCH 51–53 aktivní růst
moření
1) BBCH 17–19 aktivní růst
1) BBCH 41–43 formování hlávky
namáčení osiva
1) BBCH 13–15 3.–5. list
1) BBCH 19–41 spojování listů do řádků
namáčení řízků
1) BBCH 57–59 před květem
1) BBCH 71–73 po odkvětu

Cereantis lze použít společně s biologickými přípravky, mořidly, přípravky na ochranu rostlin a listovými hnojivy.

Při aplikaci v tank mixu Cereantis působí jako smáčedlo a antistresové činidlo.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice