Champion 50 WG

Kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek ve formě ve vodě
dispergovatelných granulí (WG) k ochraně proti houbovým
a bakteriálním chorobám rostlin a k ochraně květů meruněk
proti mrazu.

Účinná látka:

hydroxid měďnatý 768 g/kg, 76,7 % hmot.; (obsah mědi: 500 g/kg, 50 % hmot.)

Pro profesionální použití.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Maximální aplikační dávka 4 kg/Cu/ha/rok na stejném pozemku nesmí být
překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
povrchové a podzemní vody.

Balení:

papírový pytel s HDPE fólií 5 kg

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby

Působení přípravku:

Hydroxid měďnatý je fungicid a baktericid s protektivní účinností a širokým spektrem účinku.

1) Rozsah povoleného použití

Plodina, oblast použití
cibule, česnek, cibule šalotka
okurka
fazol na lusky
brambory
réva
broskvoň
slivoň
jabloň
hrušeň
jádroviny
meruňka
meruňka
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plíseň cibulová
plíseň okurková
antraknóza fazolu
plíseň bramborová
plíseň révová
červená spála
kadeřavost listů broskvoně
puchrovitost
bakteriální spála
bakteriální spála
korové nekrózy
korové nekrózy
ochrana květů proti mrazu
Dávkování, mísitelnost
2 kg/ha
2 kg/ha
2 kg/ha
2 kg/ha
1 kg/ha
do BBCH 61
2 kg/ha
od BBCH 61
2-4 kg/ha
2–4 kg/ha
0,5 - 1 kg/ha
1 - 2 kg/ha
2–4 kg/ha
2–4 kg/ha
2 kg/ha
OL - Dny
3
3
3
7
21
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od června
1) od konce června
nejpozději při prvním výskytu
1) od 11 BBCH
1) podle signalizace
1) při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení
1) při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení
1) před odlistěním
1) před odlistěním
1) při opadu listů, na počátku rašení
1) při opadu listů, na počátku rašení
1) 1–2 dny před předpokládanými jarními mrazy
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
5) pole
5) pole
5) pole
5) školky
5) školky

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina, oblast použití
cibule, česnek
cibule šalotka
okurka, fazol
brambory
réva
broskvoň slivoň
jabloň školky
hrušeň školky
jádroviny
meruňka
Dávka vody
200-1000 l/ha
400-1000 l/ha
300-600 l/ha
300-1200
(max. 500 l/ha do BBCH 61)
500-1000 l/ha
1000 l/ha
300-1000 l/ha
300-1000 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik
postřik
postřik, rosení
postřik, rosení
postřik, rosení
postřik, rosení
postřik, rosení
Max. počet aplikací v plodině
4x
4x
4x
4x za rok
2x za rok
1x za rok
2x za rok
2x za rok
Interval mezi
aplikacemi
7–14 dnů
7–14 dnů
7–14 dnů
7–14 dnů
14 dnů
7–14 dnů
14 dnů

Zákazy a omezení

Plodina, oblast použití
cibule
Zákaz, omezení
neošetřovat cibuli určenou ke sklizni s natí

2) Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení

Plodina, oblast použití
třešeň, višeň
celer bulvový
kmín kořenný
mrkev, petržel
ředkvička
ořešák
jahodník
2) Škodlivý organismus, jiný účel použití
rakovinné odumírání větví
septorióza celeru
hnědá skvrnitost kmínu
skvrnitosti listů
plíseň bělostná
hnědnutí listů ořešáku
bílá skvrnitost listů jahodníku
Dávkování
mísitelnost
2,6–4 kg/ha
2–4 kg/ha
2–4 kg/ha
2–4 kg/ha
2–4 kg/ha
2–4 kg/ha
2–4 kg/ha
OL
(dny)
AT
14
7
AT
AT
AT
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) ve f. 93 BBCH
2) ošetření za 10–14 dnů
3) ošetření před rašením
1) od: června
2) nejpozději při prvním výskytu
1) na počátku květu
1) před květem, na počátku květu, po odkvětu
1) na počátku květu
1) po odkvětu
1) po sklizni
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
5) pole
5) pole
6) semenné porosty
6) semenné porosty
5) školky, mladé výsadby
5) pole

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Plodina, oblast použití
třešeň, višeň
ořešák
celer, kmín, mrkev, petržel, ředkvička
jahodník
Dávka vody
500-1000 l/ha
300-1000 l/ha
300-800 l/ha
300-800
Způsob aplikace
postřik, rosení
postřik, rosení
postřik
postřik
Max. počet aplikací v plodině
max. 4kg Cu/ha/rok
2x za rok
4x
2x
Interval mezi
aplikacemi
14 dnů
7–14 dnů
7–14 dnů
10–14 dnů

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou
nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
výlučně osoba používající přípravek

3) Další společné pokyny pro použití přípravku:
Pozor na odrůdy citlivé na měď.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Přípravek se aplikuje postřikem.
Během aplikace je nutné ponechat míchací zařízení postřikovače v chodu.

Tab. ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina
Ochranná vzdálenost
Všechny plodiny
Bez redukce
od povrchové vody s
50
Tryska 50%
ohledem na ochranu
50
Tryska 75%
vodních organismů (m)
50
Tryska 90%
20

Příprava postřikové kapaliny:
Odvážené množství přípravku smíchejte v menší pomocné nádobě s vodou na řídkou kaši,
kterou vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou.
Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Připravte si takové množství
aplikační kapaliny, které spotřebujete. K přípravě aplikační kapaliny nepoužívejte kovové
nádoby.
Čištění aplikačního zařízení:
Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou, dokud není odstraněna
pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice