Conatra 60 EC

Širokospektrální systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů a k ochraně řepky proti houbovým chorobám.

Účinná látka:

metconazole 60 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem
dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů povrchové vody.
Ochranná vzdálenost, neošetřená tímto přípravkem, od okraje ošetřovaného pole
s cílem chránit zdraví místních obyvatel je 5 metrů.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

Balení:

HDPE kanystr 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C.

Působení přípravku:

Účinná látka metkonazol patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní a kurativní účinek, tzn., že chrání listy před napadením. Perzistence účinné látky zajišťuje dlouhodobé působení v rostlině. Přípravek dosahuje proti padlí travnímu, braničnatkám, hnědé skvrnitosti ječmene, rynchosporiové skvrnitosti a fuzariózám v klasu v obilninách velmi dobré účinnosti.

Přípravek dosahuje proti fomové hnilobě brukvovitých a cylindrosporióze v řepce olejce velmi dobré účinnosti.

Při ošetření řepky ozimé vykazují podzimní aplikace zlepšení zdravotního stavu rostlin a je omezeno vymrzání porostů. Časné jarní aplikace zvyšují pevnost stonků a zabraňují polehnutí.

Přípravek vykazuje významný vliv na redukci růstu a stimulaci větvení řepky olejky.

Návod k použití:

1) Plodina, oblast použití
pšenice, ječmen, tritikale, žito
řepka olejka
2) Škodlivý organismus, jiný účel použití
braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová, padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost, fuzariózy klasů
čerň řepková, fomová hniloba brukvovitých, cylindrosporioza
Dávkování, mísitelnost
1,5 l/ha
1,2 l/ha
Ochranná lhůta
AT
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 31 BBCH do: 71 BBCH
1) od: 14 BBCH do: 71 BBCH

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

 

 

Plodina (oblast použití)
pšenice, ječmen, tritikale, žito
řepka olejka
Dávka vody
200–300 l/ha
200–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
14 dnů
21 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
pšenice, ječmen, tritikale, žito, řepka olejka
Bez redukce
od povrchové vody s
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
Tryska 75%
vodních organismů [m]
4
Tryska 90%
4

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Doporučení pro aplikaci:
Obilniny: klasová fusaria a rzi

0,5–0,75 l/ha CONATRA 60 EC + 0,5–0,75 l/ha TOPaZOL
0,5–0,75 l/ha Conatra 60 EC + 0,5–0,75 l/ha TEBUSIP
0,75 l/ha CONATRA 60 EC + 0,5–0,75 l/ha TAZER

Aplikaci provádějte na počátku květu obilnin. Možné kombinovat s insekticidy (Rapid) proti mšicím a třásněnkám a listovými hnojivy.

Řepka: regulace růstu a fomová hniloba
Podzimní aplikace

0,5 l/ha Conatra 60 EC + 0,5 l/ha TEBUSIP

Společná aplikace na vyrovnané rostliny řepky v růstové fázi 4 až 6 pravých listů zajistí dostatečnou regulaci růstu a zároveň poskytne vysokou fungicidní ochranu proti chorobám – fomové černání stonku (Phoma lingam)

Dělená aplikace
Aplikaci provádíme na velmi časně seté porosty, u kterých hrozí riziko přerůstání nebo u nevyrovnaných porostů.
Dělená aplikace umožňuje optimálně regulovat růst a vývoj řepky pro dosažení ideálních rostlin.

Tebusip 0,5 l/ha
Aplikace na rostliny v růstové fázi 4 až 5 pravých listech.

U nevyrovnaných porostů se termín aplikace řídí růstovou fází největších rostlin v porostu.

Conatra 60 EC 0,7 l/ha
Následná aplikace na rostliny v růstové fázi 6 až 7 pravých listech, což je 7–10 dní po první aplikaci Tebusipu v závislosti na počasí.
U nevyrovnaných porostů se termín aplikace řídí růstovou fází největších rostlin v porostu.
Pokud aplikaci nestihnete do 7 pravého listu je nutné zvýšit dávku Conatra 60EC podle tabulky za každý další list až do max. dávky 1,2 l/ha

 

Počet listů
Conatra 60 EC
7. list
0,8 l/ha
Počet listů
1 l/ha
9. list
1,2 l/ha
Tryska 90%
4

Jarní aplikace v době dlouživého růstu řepky
Cílem jarní aplikace je podpora větvení, nasazení většího počtu šešulí, omezení polehání porostu a ochrana proti houbovým chorobám.

Conatra 60 EC 0,75–1,2 l/ha
1. Aplikace při výšce řepky 15 až 20 cm
– Omezení apikální dominance, podpoření větvení a nasazení většího počtu šešulí, fungicidní účinek – fomová hniloba a cylindrosporióza

2. Aplikace při výšce řepky 30 až 40 cm
– Omezení polehání, zesílení stonku a fungicidní účinek – fomová hniloba a cylindrosporióza
– Důležitá aplikace především u vzrůstných hybridů

Příprava postřikové kapaliny:
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Před použitím přípravek důkladně protřepeme. Odměřené množství vlijeme do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postřikové kapaliny. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice