Darby

Postřikový herbicid ve formě rozpustného koncentrátu (SL).

Účinná látka:

2,4-D 600 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
povrchové vody.

Balení:

5 l, 10 l HDPE kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +35 °C.

Působení přípravku:

Fornet Extra 6 OD hubí velmi dobře spektrum jednoletých trav a dvouděložných plevelů.
Zastavuje růst plevelů ihned po aplikaci. Během 4 až 5 dnů lze pozorovat žloutnutí nově se
vyvíjejících listů, následované nekrózou, která se rozšiřuje po celé rostlině citlivých plevelů.

Návod k použití – indikace:

Plodina, oblast použití
kukuřice
pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé
pšenice jarní, ječmen jarní
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Dávkování, mísitelnost
1,1 l/ha
1,1 l/ha
1,1 l/ha
OL - Dny
AT
AT
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) ve f. 14 BBCH výška rostlin 15–20 cm
2) postemergentně
1) od 14 BBCH
do 29 BBCH
2) postemergentně
1) od 14 BBCH
do 29 BBCH
2) postemergentně
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
ječmen, kukuřice, pšenice, tritikale ozimé, žito ozimé
Dávka vody
400–500 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině
1x

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Spektrum účinnosti:

Citlivé plevele: svlačec rolní, hořčice polní, pcháč oset, penízek rolní, kokoška pastuší
tobolka, hluchavky, merlíky, šťovíky, mák vlčí, pryskyřníky
Méně citlivé plevele: plevele heřmánkovité, hlaváček letní, svízel přítula, rdesna, rozrazily, zemědým lékařský, violky, laskavec srstnatý, pomněnka rolní, konopice polní, durman
obecný, kakosty

Růstová fáze plevelů:
Plevele dvouděložné jednoleté, šťovíky – aktivně rostoucí, pcháč oset – BBCH 19–32

Doporučení pro aplikaci:

Obilniny:
Pro rozšíření spektra účinnosti o svízel přítulu, heřmánky a některé další jednoleté dvouděložné plevele je vhodné použít kombinaci:
0,25–0,3 l/ha DARBY + 0,075–0,1 l/ha SARACEN

Kukuřice:
Pro rozšíření spektra účinnosti o trávovité plevele a laskavce je vhodné použít kombinaci:
1,1 l/ha DARBY + 0,75–1 l/ha TALISMAN

• Po aplikaci nesmí 4–6 hodin pršet.
• Neošetřovat při teplotách nižších než 10 °C.
• Z důvodu rizika fytotoxicity na ošetřovaných porostech nepoužívejte přípravek při teplotách nad 23 °C.
• Pěstování následných plodin bez omezení.
• Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
• Mimořádně citlivými jsou vinná réva a chmel.
• V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty),
za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé, pšenice jarní, ječmen jarní, kukuřice
Bez redukce
od okraje ošetřovaného
6
Tryska 50%
pozemku s ohledem
4
Tryska 75%
na ochranu
4
Tryska 90%
necílových rostlin (m)
4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při
použití vegetačního pásu.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice