Esox

Vícesložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami KFV.
Roztokové hnojivo s dusíkem (N), sírou (S) a molybdenem (Mo) pro foliární aplikaci během vegetace.

Složení:
Thiosíran amonný

Deklarovaný obsah živin podle hmotnosti:
Celkový dusík (N)                                                                      15,0 %–200 g/l
Amoniakální dusík (N-NH4)                                                  10,0 %–130 g/l
Močovinový dusík (N-NH2)                                                    5,0 %–70 g/l
Oxid sírový (SO3) (= 22 % S), rozpustný ve vodě               55 %–730 g/l
Molybden (Mo) ve formě amonné soli                                0,4 %–5 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

Balení:
1 l HDPE/PA láhev, 5 l kanystr

Doba použití:
24 měsíců od data výroby

Působení hnojiva:
Dusíkato-sirné hnojivo obohacené o molybden. Síra podporuje fotosyntézu, tvorbu chlorofylu, dýchání, metabolismus dusíku a uhlíku, tvorbu mnoha vitamínů, enzymů a esenciálních olejů. Dusík podporuje a reguluje mnoho růstových a vývojových procesů a je součástí složení bílkovin, nukleových kyselin a enzymů. Molybden se podílí na metabolismu sloučenin dusíku a fosforu a zajišťuje účinnost těchto procesů. V době intenzivního
růstu rostliny se síra využívá ke zvýšenému vstřebávání živin. V důsledku účinné aktivity v oblasti kořenů využívají rostliny s dostatkem síry efektivněji dusík v půdě. Interakce mezi dusíkem, sírou a molybdenem má za následek nerušený růst rostliny, včasný vývoj, úrodu a její kvalitu, zvýšenou účinnost dusíkatého hnojiva a vstřebávání dalších živin, které se účastní procesu růstu.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Plodina
Obiloviny
Olejniny
Luštěniny
Řepa
Kukuřice
Brambory
Zelenina
Bobulovité keře
Zahradní rostliny
Okrasné rostliny
Dávkování
1–3 l/ha
1–3 l/ha
1–3 l/ha
1–3 l/ha
1–3 l/ha
0,25–0,5 l/100 l vody
0,25–0,5 l/ 100 l vody / zalévání 0,2–0,5% roztokem
0,25–0,5 l/ 100 l vody / zalévání 0,2–0,5% roztokem
0,25–0,5 l/ 100 l vody / zalévání 0,2–0,5% roztokem
0,25–0,5 l/ 100 l vody / zalévání 0,2–0,5% roztokem
Poznámka
Aplikace na list - postřik na listy, během intenzivního růstu. Podle fáze růstu - aplikujte 1–4×.
Aplikace na list - postřik na listy, během intenzivního růstu. Podle fáze růstu - aplikujte 1–4×.
Aplikace na list - postřik na listy, během intenzivního růstu. Podle fáze růstu - aplikujte 1–4×.
Aplikace na list - postřik na listy, během intenzivního růstu. Podle fáze růstu - aplikujte 1–4×.
Aplikace na list - postřik na listy, během intenzivního růstu. Podle fáze růstu - aplikujte 1–4×.
Aplikace na list - postřik na listy, během intenzivního růstu.
Aplikace na list - postřik na listy, během intenzivního růstu. Podle fáze růstu - aplikujte 1–2×
Aplikace na list - postřik na listy, během intenzivního růstu. Podle fáze růstu - aplikujte 1–2×
Aplikace na list - postřik na listy, během intenzivního růstu. Podle fáze růstu - aplikujte 1–2×
Aplikace na list - postřik na listy, během intenzivního růstu. Podle fáze růstu - aplikujte 1–2×

Používat pouze v případě skutečné potřeby.
Nepřekračovat doporučené dávkování. Pouze pro profesionální použití.
Před použitím protřepte.
Nedoporučuje se používat při teplotách vyšších než 25 °C nebo nižších než 10 °C.

Kompatibilita:
Elais lze používat v kombinaci s mnoha hnojivy a pesticidy – insekticidy, fungicidy, regulátory růstu. Nepoužívejte v kombinaci s produkty s vysokým obsahem mědi (Cu), síry (S) a minerálních olejů. Před namícháním se doporučuje smíchat malé množství směsi a zkontrolovat, zda v něm nejsou usazeniny. Doporučuje se nejdříve postříkat malou oblast, abyste zjistili, zda to nemá na rostliny fytotoxické účinky.

Informace k ochraně bezpečnosti a životního prostředí:
• Po dokončení práce s produktem si důkladně umyjte ruce mýdlem.
• Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
• Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od jídla, pití a krmení pro zvířata.
• Zabraňte styku produktu s pokožkou nebo očima.
• Jestliže dojde ke styku produktu s pokožkou, okamžitě ji umyjte mýdlem a vodou.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Upozornění: Přípravek je možné používat pouze v souladu s platnou etiketou uvedenou
na obalu.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice