Eyetak

Fungicidní přípravek proti septorióze pšenice a stéblolamu určený pro použití v pšenici, žitě a tritikale.

Účinná látka:

prochloraz 450 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení:

kanystr se šroubovým uzávěrem – 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Eyetak je fungicid s preventivním a kurativním účinkem proti septorióze pšenice (Septoria tritici) a stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) na pšenici žitě a tritikale.
Má translaminární a lokálně systemický způsob účinku.
Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.
Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Návod k použití:

1) Plodina, oblast použití
pšenice, tritikale
pšenice, tritikale
žito
2) Škodlivý organismus, jiný účel použití
braničnatka pšeničná
stéblolam
hnědá skvrnitost ječmene
Dávkování, mísitelnost
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
OL (dny)
35
35
35
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 30 BBCH, do: 39 BBCH
1) od: 30 BBCH, do: 32 BBCH
1) od: 30 BBCH, do: 39 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

 

Plodina (oblast použití)
pšenice, ječmen, tritikale, žito
Dávka vody
200–300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
14 dnů

Přípravek dosahuje v pšenici a tritikale proti stéblolamu a braničnatce pšeničné velmi dobré účinnosti.

Přípravek dosahuje v žitu proti hnědé skvrnitosti ječmene průměrné účinnosti

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
pšenice, tritikale, žito
Bez redukce
9
Tryska 50%
4
Tryska 75%
4
Tryska 90%
4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Septorióza pšenice (Septoria tritici)
Termín aplikace: od začátků sloupkování až objevení druhého kolínka (BBCH 30–32) do konce metání (BBCH 59)
Dávka: 1 l/ha
Maximálně 2 aplikace za rok.
Minimální interval mezi aplikacemi: 14 dnů

Stéblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides)
Termín aplikace: od začátků sloupkování (BBCH 30) do objevení druhého kolínka (BBCH 32)
Dávka: 1 l/ha
Maximálně 1 aplikace za rok.

Doporučení pro aplikaci:
0,75–1,0 l/ha Eyetak + 0,35 l/ha TOPaZOL
0,75–1,0 l/ha Eyetak + 0,15–0,2 kg/ha Buzz Ultra DF

Termín aplikace: od začátku sloupkování (BBCH 30) do objevení druhého kolínka (BBCH 32) Choroby: stéblolam, braničnatky, rzi, padlí travní preventivně
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku chorob.
0,75–1,0 l/ha EYETAK + 0,5–0,75 l/ha Tebusip
0,75–1,0 l/ha EYETAK + 0,75 l/ha Conatra 60 EC

Termín aplikace: od začátku metání (BBCH 51) do konce metání (BBCH 59)
Choroby: klasová fusaria, rzi, braničnatky
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku chorob.

Dávka vody na ha: 150–500 l

Přípravek aplikujte schválenými pozemními postřikovači.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice