Fixor

FIXOR je regulátor růstu a vývoje ve formě rozpustného koncentrátu (SL) určený k redukci nadměrné násady plodů u jabloní.

Účinná látka:

kyselina 1-naftyloctová 100 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
Před použitím dobře protřepejte. Chraňte před mrazem.

Balení:

0,5 l, 1 l HDPE/COEX láhev

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Působení přípravku:

FIXOR je rostlinný růstový regulátor na snížení násady plodů u jabloně. Přípravek nemá vliv na dozrávání ovoce. Účinná látka kyselina alfa-naftyloctová ze skupiny auxinů ovlivňuje metabolismus rostlin a buněčné dělení. Podle termínu aplikace může tato látka způsobit opad nadbytečných plodů.

Návod k použití – indikace:

Plodina, oblast použití
jabloň
hrušeň
Škodlivý organismus, jiný účel použití
redukce nadměrné násady plodů
zabránění opadu plodů
Dávkování, mísitelnost
150 ml/ha
150 ml/ha
OL
AT
7
Poznámka k
1) plodině
2) ŠO
3) OL
1) ve f. 71 BBCH velikost plodů do 10 mm
1) od: 79 BBCH
do: 87 BBCH

AT – ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
OL je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
jabloň
hrušeň
Dávka vody
1000 l/ha
1000 l/ha
Způsob aplikace
postřik, rosení
postřik, rosení
Max. počet aplikací v plodině
1× za rok v BBCH 71, 2× za rok v BBCH 79–87
2× za rok
Interval mezi aplikacemi
7 dnů
7 dnů

K zabránění opadu plodů – první aplikace 14 dnů před sklizní, druhá aplikace nejpozději 7 dnů před sklizní.

Používejte hodně vody. Nepoužívejte mlžení.
Nepoužívejte v příliš velké koncentraci (max. 0,015 %), protože plody pak praskají a stanou se moučnými.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení přípravku. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Upřesnění podmínek aplikace

Aplikujte tak, aby došlo k co nejdokonalejšímu ovlhčení stopek a plodů. Přípravek aplikujte jen na suché stromy a pouze když se neočekává déšť. Pokud možno aplikujte přípravek v odpoledních hodinách za teplého počasí.

Aplikace přípravku

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty. Vstup na ošetřený pozemek je možný druhý den po aplikaci. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv vyperte a OOPP očistěte. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Příprava postřikové kapaliny

Odměřené množství přípravku FIXOR přidejte do nádrže aplikačního zařízení naplněné
do poloviny vodou, důkladně promíchejte a doplňte na stanovený objem. Během přípravy
aplikační kapaliny a při aplikaci zajistěte účinné míchání. Vyvarujte se zbytků postřiku; připravujte
vždy pouze takové množství postřiku, které beze zbytku spotřebujete.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice