Flordimex® 660

Postřikový přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k regulaci růstu a vývoje – zvýšení odolnosti obilnin proti poléhání.

Účinná látka:

ethephon 660 g/l, 51,7%

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.(Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
OPII. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

láhev 1 l, kanystr 5 l, 10 l, 20 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Působení přípravku:

Po aplikaci na list proniká ethephon do rostliny, kde se rozkládá na etylen, fosfát a chloridy. Fyziologicky účinný je etylen. Přípravek zvyšuje odolnost proti poléhání zkrácením délky stébla a zesílením buněčných stěn. Při zvýšené dávce dusíku a správné agrotechnice zvyšuje výnos zrna.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
ječmen jarní
pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, pšenice jarní
žito ozimé
pšenice špalda
AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Škodlivý organismus, jiný účel použití
zvýšení odolnosti proti poléhání
zvýšení odolnosti proti poléhání
zvýšení odolnosti proti poléhání
zvýšení odolnosti proti poléhání
AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Dávkování, mísitelnost
0,5 l/ha
0,75 l/ha
1,1 l/ha
0,6 l/ha
AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
OL (dny)
AT
AT
AT
AT
AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Poznámka k 1) plodině, 2) ŠO, 3) OL
1) od: 31 BBCH, do: 49 BBCH
1) od: 31 BBCH, do: 49 BBCH
1) od: 31 BBCH, do: 49 BBCH
1) od: 31 BBCH, do: 45 BBCH
AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Plodina, oblast použití
ječmen jarní, ječmen ozimý, pšenice jarní, pšenice ozimá, pšenice špalda, tritikale ozimé, žito ozimé
Dávka vody
100–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Upřesnění použití:

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
Pěstování následných plodin bez omezení.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Další omezení:

Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Vstup na ošetřený pozemek je možný minimálně druhý den po aplikaci.

Další údaje a upřesnění:

Přípravek se aplikuje na suché rostliny, déšť do 4–5 hodin po aplikaci snižuje účinnost přípravku.

Příprava aplikační kapaliny:

Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplňte vodou na požadovaný objem. Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky vpravujte do nádrže odděleně.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice