Flordimex® 660

Postřikový přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k regulaci růstu a vývoje – zvýšení odolnosti obilnin proti poléhání.

Účinná látka:

ethephon 660 g/l, 51,7%

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.(Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
OPII. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

láhev 1 l, kanystr 5 l, 10 l, 20 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Působení přípravku:

Po aplikaci na list proniká ethephon do rostliny, kde se rozkládá na etylen, fosfát a chloridy. Fyziologicky účinný je etylen. Přípravek zvyšuje odolnost proti poléhání zkrácením délky stébla a zesílením buněčných stěn. Při zvýšené dávce dusíku a správné agrotechnice zvyšuje výnos zrna.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
ječmen jarní
pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, pšenice jarní
žito ozimé
pšenice špalda
Škodlivý organismus, jiný účel použití
zvýšení odolnosti proti poléhání
zvýšení odolnosti proti poléhání
zvýšení odolnosti proti poléhání
zvýšení odolnosti proti poléhání
Dávkování, mísitelnost
0,5 l/ha
0,75 l/ha
1,1 l/ha
0,6 l/ha
OL (dny)
AT
AT
AT
AT
Poznámka k 1) plodině, 2) ŠO, 3) OL
1) od: 31 BBCH, do: 49 BBCH
1) od: 31 BBCH, do: 49 BBCH
1) od: 31 BBCH, do: 49 BBCH
1) od: 31 BBCH, do: 45 BBCH

AT – ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
ječmen jarní, ječmen ozimý, pšenice jarní, pšenice ozimá, pšenice špalda, tritikale ozimé, žito ozimé
Dávka vody
100–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Upřesnění použití:

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
Pěstování následných plodin bez omezení.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Další omezení:

Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Vstup na ošetřený pozemek je možný minimálně druhý den po aplikaci.

Další údaje a upřesnění:

Přípravek se aplikuje na suché rostliny, déšť do 4–5 hodin po aplikaci snižuje účinnost přípravku.

Příprava aplikační kapaliny:

Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplňte vodou na požadovaný objem. Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky vpravujte do nádrže odděleně.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice