Fujara

Fungicidní přípravek proti septorióze pšenice (Septoria tritici) a stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) určený pro použití v pšenici ozimé a jarní, ovsu, pšenici tvrdé, žitě a tritikale.

Účinná látka:

prochloraz 450 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.

Balení:

kanystr se šroubovým uzávěrem – 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby

Působení přípravku:

Fujara je fungicid s preventivním a kurativním účinkem proti septorióze pšenice (Septoria tritici) a stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) na pšenici ozimé a jarní, ovsu, žitě, pšenici tvrdé a tritikale. Má translaminární a lokálně systemický způsob účinku

Návod k použití:

1) Plodina, oblast použití
pšenice, žito, tritikale
pšenice, žito, tritikale
2) Škodlivý organismus, jiný účel použití
stéblolam
braničnatka pšeničná
Dávkování, mísitelnost
1 l/ha
1 l/ha
OL (dny)
35
35
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 30 BBCH, do: 32 BBCH
1) od: 30 BBCH, do: 32 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

 

Plodina (oblast použití)
pšenice, tritikale, žito
Dávka vody
150–500 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
pšenice, tritikale, žito
Bez redukce
8
Tryska 50%
4
Tryska 75%
4
Tryska 90%
4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Septorióza pšenice (Septoria tritici)
Termín aplikace: od začátků sloupkování až objevení druhého kolénka (BBCH 30–32) do konce metání (BBCH 59)
Dávka: 1 l/ha
Maximálně 1 aplikace za rok.
Minimální interval mezi aplikacemi: 14 dnů

Stéblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides)
Termín aplikace: od začátků sloupkování (BBCH 30) do objevení druhého kolénka (BBCH 32)
Dávka: 1 l/ha
Maximálně 1 aplikace za rok.

Doporučení pro aplikaci:
0,75–1 l/ha Fujara + 0,35 l/ha TOPaZOL
0,75–1 l/ha Fujara + 0,25 kg/ha Buzz Ultra DF

Termín aplikace: od začátku sloupkování (BBCH 30) do objevení druhého kolénka (BBCH 32)
Choroby: stéblolam, braničnatky, rzi, padlí travní preventivně
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku chorob.
0,75–1 l/ha Fujara + 0,75 l/ha Tebusip
0,75–1 l/ha Fujara + 0,75 l/ha Conatra 60 EC

Termín aplikace: od začátku metání (BBCH 51) do konce metání (BBCH 59)
Choroby: klasová fusaria, rzi, braničnatky
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku chorob.

Dávka vody na ha: 150–500 l.
Přípravek aplikujte schválenými pozemními postřikovači.

Mísitelnost:
Přípravek je mísitelný s jinými přípravky. Při přípravě směsí postupujte v souladu s platnými právními předpisy. Doporučuje se předem provést zkoušku mísitelnosti obou přípravků v příslušné koncentraci a následně ošetřit malou část porostu za účelem vyzkoušení biologické kompatibility.

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání nádrž doplňte na požadovaný objem. Při přípravě směsí se nesmí mísit koncentráty a oba přípravky se do nádrže vlévají odděleně.

Opatření proti vzniku rezistence:
Přípravek obsahuje prochloraz, který na základě mechanismu svého účinku patří do FRAC skupiny 3 (inhibitory biosyntézy ergosterolu). Opakované používání fungicidů se stejným mechanismem účinku může zvýšit riziko vzniku rezistentních kmenů patogenních hub, což vede k problémům v regulaci těchto druhů. Aby se minimalizovalo toto riziko, je třeba dodržovat strategii pro prevenci a řízení této antirezistentní strategie. Při azolových fungicidech je již známá rezistence některých hospodářsky významných patogenů, proto se přípravek doporučuje aplikovat v kombinaci s přípravkem s jiným mechanismem účinku a stejně i ve fungicidním sledu se doporučuje střídat přípravky s rozdílným mechanismem účinku. Důležitým krokem v prevenci proti vývoji rezistentních kmenům patogenů je i monitoring patogenů, výběr odolnějších odrůd, jakož i agrotechnické opatření, které mohou významně ovlivnit životní cyklus patogenů.

Následné plodiny: Volba následných plodin není omezena.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice