Fundand 450 SC

Fundand 450 SC je fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu se systémovým účinkem, určený zejména k ochraně obilnin a řepky olejky proti houbovým chorobám.

Účinná látka:

difenoconazole 125 g/l
azoxystrobin 200 g/l
tebuconazole 125 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití Pro profesionální uživatele
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů povrchové vody.
Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do obilnin.

Balení:

kanystr 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

 2 roky od data výroby; teplota skladování: 0 °C až +30 °C

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
pšenice ozimá
tritikale ozimé
žito ozimé
ječmen jarní
řepka olejka
Škodlivý organismus, jiný účel použití
padlí travní, rez pšeničná, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová
padlí travní, rez pšeničná, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová
padlí travní, rez žitná
padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene
hlízenka obecná, plíseň šedá
Dávkování, mísitelnost
0,9–1 l/ha
0,9–1 l/ha
0,9–1 l/ha
0,9–1 l/ha
0,9–1 l/ha
OL (dny)
61
65
67
45
68
Poznámka k plodině
1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH
1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH
1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH
1) od: 31 BBCH, do: 59 BBCH
1) od: 55 BBCH, do: 69 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

 

Plodina (oblast použití)
pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé, ječmen jarní
řepka olejka
Dávka vody
200–300 l/ha
200–300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
12–32 dnů
-

Pšenice ozimá, triticale, žito
Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte preventivně nebo ihned po výskytu prvních příznaků chorob, ve fázi počátku sloupkování až konec sloupkování BBCH 31–59.
Přípravek aplikujte max. 2× v plodině na jaře

Ječnem jarní
Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte preventivně nebo ihned po výskytu prvních příznaků chorob, na jaře max. 2× v plodině, ve fázi počátku sloupkování až konec sloupkování BBCH 31–59

Řepka olejka
Doba pro aplikaci: přípravek aplikujte preventivně nebo ihned po výskytu prvních příznaků chorob, 1× v sezoně na jaře, ve fázi počátek kvetení až konec kvetení BBCH 55–69.

Poznámky:
1. Neaplikujte přípravek v sousedství jabloňových sadů.
2. Za účelem dosažení nejvyšší účinnosti přípravku postřikujte rostliny tak, aby byly zcela pokryté postřikovou kapalinou (efekt pokropení povrchu).
3. Minimální teplota vzduchu během ošetření 12 °C.
4. Mrazíky těsně před nebo po ošetření mohou snížit jeho účinnost.
5. Při aplikaci přípravku zabraňte:
•úletuí postřikové kapaliny na sousední pole a plodiny
•hromadění se postřikové kapaliny na styku ošetřených pásů a souvratí.

SPa 1: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone) vícekrát než 2x za vegetační sezónu plodiny.

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé, ječmen jarní, řepka olejka
Bez redukce
od povrchové vody s
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
Tryska 75%
vodních organismů [m]
4
Tryska 90%
4

Pro aplikaci do obilnin:
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice