Grafite

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně obilnin, řepky olejky s růstově-regulačním fektem, hořčice, máku setého, slunečnice roční a kukuřice proti chorobám.

Účinná látka:

prothioconazole 125 g/l
tebuconazole 125 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
SPe 1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku tebukonazol, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku pří podzimní aplikaci do řepky olejky ozimé.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro podzimní aplikaci do řepky olejky ozimé.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

1 l v HDPE/PA láhvi, 5 l, 10 l, 25 l v HDPE/PA kanystru

Doba použitelnosti přípravku:

 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Přípravek Grafite zasahuje do biosyntézy ergosterolů, kdy inhibuje jejich demethylaci (FRACnkód 3, kód místa působení G1, SBI třída I). Přípravek po aplikaci proniká do vodivých pletiv ošetřovaných rostlin, je akropetálně transportován a zajišťuje ochranu i nově narůstajících částí rostlin. Systémově proniká i do těch částí rostlin, které nebyly postřikem přímo zasaženy. Vyznačuje se dlouhodobou účinností, působí širokospektrálně a má preventivní, kurativní a eradikativní účinek.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
pšenice, žito, tritikale
pšenice
ječmen
ječmen jarní
řepka olejka, hořčice
řepka olejka, hořčice
slunečnice roční
Škodlivý organismus, jiný účel použití
padlí travní, rez pšeničná, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová
padlí travní, rez pšeničná, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová
padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene
fuzariózy klasů
fómová hniloba brukovitých
hlízenka obecná
hlízenka obecná, plíseň šedá, alternáriová skvrnitost slunečnice, červenohnědá skvrnitost slunečnice
Dávkování, mísitelnost
0,75 l/ha
0,75 l/ha
0,75 l/ha
1 l/ha
0,75–1 l/ha
0,75 l/ha
1 l/ha
OL (dny)
35
35
35
35
56
56
56
Poznámka k plodině
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 30 BBCH
do: 59 BBCH
1) od: 61 BBCH
do: 65 BBCH
1) od: 30 BBCH
do: 59 BBCH
1) od: 61 BBCH
do: 65 BBCH
1) od: 14 BBCH
do: 19 BBCH na podzim, od: 30 BBCH, od: 39 BBCH na jaře
1) od: 55 BBCH
do: 69 BBCH
1) od: 59 BBCH
do: 65 BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
4) 200–300 l vody/ha
4) 200–400 l vody/ha
4) 200–400 l vody/ha
4) 200–300 l vody/ha

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

 

Plodina, oblast použití
pšenice, žito, tritikale
ječmen, řepka olejka, hořčice, slunečnice
Dávka vody
200–300 l/ha
200–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Připravujeme minoritní registraci:

Plodina, oblast použití
mák
Škodlivý organismus, jiný účel použití
alternáriová skvrnitost, hlízenka obecná, helminthosporióza máku, plíseň maková, regulace růstu
Dávkování, mísitelnost
0,75–1 l/ha
OL (dny)
Poznámka k plodině
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od 20 BBCH do 69 BBCH
2) preventivně
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

Doporučení pro aplikaci:
Při podzimní aplikaci v řepce proti fomové hnilobě má přípravek v dávce 1 l/ha růstově-regulační efekt.
Pouze podzimní nebo jarní aplikace přípravku v řepce ozimé nezajišťuje dostatečnou ochranu proti fomové hnilobě. Druhou aplikaci je třeba provést jiným povoleným přípravkem.

Řepka ozimá – aplikace na počátku květu, dávku volíme podle infekčního tlaku hlízenky

0,5–0,75 l/ha GRAFITE + 0,2–05 kg/ha BOSS

Obilniny – aplikace proti listovým skvrnitostem a rzím od objevení se praporcového listu až
do počátku metání.

0,5–0,75 l/ha GRAFITE + 0,5–0,75 l/ha AZIR 250 SC

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti stéblolamu v pšenici a ječmeni a proti helmintosporióze pšenice.

Opatření proti vzniku rezistence:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.
Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
pšenice, žito, tritikale, ječmen, řepka olejka, hořčice, slunečnice
Bez redukce
od povrchové vody s
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
Tryska 75%
vodních organismů [m]
4
Tryska 90%
4

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice