Humeks

Rostlinný biostimulant, který je určený k ošetření osiva a k listové aplikaci v průběhu vegetace. Obsahuje huminové látky z LEONARDITU.

Účinná látka:

huminové látky z Leonarditu 249 g/l
pH 5,0–9,0

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

Balení:

1 l HDPE/PA láhev

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Doba použitelnosti přípravku: 5 let od data výroby, teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:
Humeks je rostlinný biostimulant, který je určený k ošetření osiva a k listové aplikaci v průběhuvegetace. Obsahuje huminové látky z LEONARDITU. Přípravek podporuje růst rostlin, rozvoj kořenového systému a nárůst zelené hmoty rostlin, zvyšuje kvalitu sklizeného produktu. Humeks aktivuje vyměšování kořenových exudátů rostlin a podporuje aktivitu půdních mikroorganismů.
Humeks dále zvyšuje fixaci přípravků na ochranu rostlin použitých v tank- mixu na povrchu listů, což zvyšuje a prodlužuje jejich účinnost.

Návod k použití

Plodina
Obilniny
Kukuřice
Luskoviny
Řepka
Slunečnice
Brambory
Vinná réva
Cukrová řepa
Ovoce
Rajčata, paprika, lilek
Cibule, česnek
Mák
Okurky, melouny
Zelí
Mrkev
Jahody
Dávka
0,1 l/ha
0,1 l/ha
0,1 l/ha
0,1 l/h
0,1 l/h
0,1 l/ha
0,1 - 0,2 l/ha
0,1 l/ha
0,1 - 0,2 l/ha
0,1 l/ha
0,1 l/ha
0,1 l/ha
0,1 l/ha
0,1 l/ha
0,1 l/ha
0,1 l/ha
Termín aplikace
Podzim odnožování (21–25)
Jaro odnožování (25–29)
Praporcový list (39–45)
3–5 listů (13–15)
7–8 listů (17–18)
3–5 listů (trojčetných)(13–15)
Butonizace (55–59)
4–6 listů (14–16)
Prodlužovací fáze (31–35)
Butonizace (55–59)
2–4 pár listů (14–18)
6–8 pár listů (31–51)
Ve fázi 4.–5. rozvinutého listu (14–15)
Butonizace (55–59)
Po kvetení (70–73)
Před kvetením (57)
Po kvetení (71)
4–6 listů (14–16)
Na počátku uzavírání porostu (31–33)
Na konci uzavírání porostu (38–39)
Před kvetením (57–59)
Po kvetení (71)
3–5 listů (13–15)
Butonizace (51–53)
3–5 listů (13–15)
Aktivní růst (41–43)
Od 6. listu do konce prodlužovacího růstu (16–39)
Butonizace (55–59)
Po kvetení (71–75)
3–5 listů (13–15)
Aktivní růst (51–53)
Aktivní růst (17–19)
Formování hlávky (41–43)
3–5 listů (13–15)
Do počátku fáze rozšiřování kořene (19–41)
Před kvetením (57–59)
Po kvetení (71–73)

Kompatibilita s přípravky na ochranu rostlin:
Přípravek lze použít společně s biologickými přípravky, mořidly, herbicidy, fungicidy, insekticidy, regulátory růstu a listovými hnojivy.

Příprava postřikové jíchy:
Před použitím je třeba důkladně protřepat kanystr s přípravkem.

Dávkování pro postřik:
V případě potřeby lze aplikovat dávku 0,1 l/ha až třikrát během vegetačního období.

Opatření a prostředky pro zneškodnění zbytků přípravků a likvidace balení:
Balení a zbytky přípravku nevyžadují zvláštní metody likvidace.

Informace pro spotřebitele:
Postupujte podle pokynů pro použití, aby se zabránilo riziku pro člověka a životní prostředí.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platnou etiketou uvedenou na obalu.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice