Kaiso Sorbie

Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelných granulí určený na ochranu obilnin a řepky olejky proti savému a žravému hmyzu.

Účinná látka:

lambda-cyhalothrin 50 g/kg

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Balení:

1 l HDPE láhev se šroubovým uzávěrem

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +40 °C

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Působení přípravku:

Účinná látka přípravku lambda-cyhalothrin patří do skupiny pyretroidů. Přípravek působí proti savému a žravému hmyzu jako dotykový a požerový jed, není systemickým přípravkem.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
brambor
cibule
cukrovka, řepa krmná
hořčice
kukuřice
ječmen, pšenice, žito, oves, tritikale
obilniny
peluška
peluška, hrách setý
řepka olejka
Škodlivý organismus, jiný účel použití
mšice, mšice jako přenašeči viróz
savý hmyz
savý hmyz, žravý hmyz
savý hmyz, žravý hmyz
bzunka ječná
kohoutci, obaleč obilní, kohoutci, obaleč obilní, jako přenašeči viróz
mšice
savý hmyz, žravý hmyz
savý hmyz, žravý hmyz
mšice
dřepčík olejkový
krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová
krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový
blýskáček řepkový
Dávkování, mísitelnost
0,15 kg/ha
0,15 kg/ha
0,15 kg/ha
0,15 kg/ha
0,15 kg/ha
0,15 kg/ha
0,1-0,15 kg/ha
0,15 kg/ha
0,15 kg/ha
0,15 kg/ha
0,15 kg/ha
0,15 kg/ha
0,15 kg/ha
0,1 kg/ha
OL (dny)
14
28
28
56
AT
35
AT
7
7
56
56
AT
AT
AT
Poznámka k 1) plodině, 2) ŠO, 3) OL
2) podle signalizace
2) podle signalizace
2) podle signalizace
2) podle signalizace
1) od 11 BBCH do 13 BBCH, 2) podle signalizace
2) podle signalizace
1) od 55 BBCH do 71 BBCH, 2) podle signalizace
2) podle signalizace
2) podle signalizace
2) podle signalizace
1) na podzim, na jaře, 2) podle signalizace
1) od 60 BBCH do 65 BBCH, 2) podle signalizace
1) od 30 BBCH do 35 BBCH, 2) podle signalizace
1) od 50 BBCH do 55 BBCH, 2) podle signalizace
Poznámka k 4) dávkování, 5) umístění, 6) určení sklizně
6) sadbové, konzumní
6) semenné porosty

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití
brambor, cibule, cukrovka, hořčice, hrách, kukuřice, obilniny, peluška, řepa krmná, řepka
Dávka vody
200–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině
max. 1×

U obilnin se aplikuje vyšší dávka z uvedeného rozpětí při silnějším výskytu mšic.

Doporučení pro aplikaci v řepce:

Výhodná kombinace insekticidů proti všem škůdcům řepky

0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON

0,15–0,25 l/ha ARTILER + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha XYSTON

Pro zvýšení účinnosti na rezistentní populace blýskáčka řepkového použijte kombinaci:

0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,2 l/ha PANGAEA BOOSTER + 0,1 l/ha XYSTON

Doplňková informace držitele rozhodutí o povolení – upřesnění podmínek aplikace:

Přípravek KAISO SORBIE se aplikuje pozemně plošným postřikem.
Přípravek KAISO SORBIE se nedoporučuje aplikovat při teplotách nad 25 °C.

Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (lambda-cyhalotrin, deltametrin, alfa-cypermetrin, beta-cyflutrin, bifentrin, cypermetrin, esfenvalerate, etofenprox, zeta-cypermetrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
řepka, obilniny, brambor, cukrovka, řepka, obilniny, brambor, cukrovka, hořčice, kukuřice
Ochranná vzdálenost
řepka, obilniny, brambor, cukrovka, řepa krmná, peluška, hrách, cibule, hořčice, kukuřice
Bez redukce
od povrchové vody s
12
od okraje ošetřovaného
5
Tryska 50 %
ohledem na ochranu
6
pozemku s ohledem
5
Tryska 75 %
vodních organismů (m)
4
na ochranu
0
Tryska 90 %
4
necílových členovců (m)
0

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice