Laitane

Přípravek Laitane je fungicidní přípravek na ochranu rostlin ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně jádrovin proti strupovitosti jabloně a hrušně, ochraně révy a hrachu proti plísni šedé.

Účinná látka:

pyrimethanil 400 g/l (40 %)

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel při použití do jádrovin a révy.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel při použití do hrachu.

Balení:

láhev 60 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 1,0 l; kanystr 5,0 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Laitane je systémový fungicid na bázi pyrimethanilu s protektivním i kurativním účinkem patřící do chemické skupiny anilinopyrimidinu (FRAC D1). Pyrimethanil je inhibitor biosyntézy methioninu, což vede k inhibici tvorby enzymů nezbytných pro napadení rostlin. Po zaschnutí na listech má dobrou odolnost proti smyvu deštěm, a tím zajišťuje dlouhodobou ochranu plodiny. Převážné protektivní účinek Laitane je doplněn účinkem kurativním, který zajistí dostatečný stupeň ochrany i po 48 hodinách od napadení. Velmi dobrá účinnost je zajištěna i za nízkých teplot.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
Jádroviny
Réva
Hrách
Škodlivý organismus, jiný účel použití
strupovitost jabloně, strupovitost hrušně
plíseň šedá
plíseň šedá
Dávkování, mísitelnost
1,125 l/ha (0,375 l/1 m výšky koruny/ha)
2 l/ha
1,5 l/ha
OL (dny)
56
21
28
Poznámka k plodině
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 53 BBCH
1) od: 68 BBCH, do: 81 BBCH
1) od: 60 BBCH, do 69 BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
6) na zrno

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

 

Plodina, oblast použití
Jádroviny
Réva
Hrách
Dávka vody
700–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny/ha)
500–1000 l/ha
400 l/ha
Způsob aplikace
Postřik, rosení
Postřik, rosení
Postřik
Max. počet aplikací v plodině
3× za rok
1× za rok
Interval mezi aplikacemi
7 dnů
-
-

Přípravek dosahuje v hrachu proti plísni šedé průměrné účinnosti.

Doporučení pro aplikaci:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny anilinopyrimidinů (např. pyrimethanil, cyprodinil), v révě a hrachu vícekrát než 1×, v jádrovinách vícekrát než 4× za vegetační sezónu.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Kurativní ošetření je možné pouze na základě spolehlivé signalizace.

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
jádroviny
réva
hrách
Bez redukce
od povrchové vody s
16
nelze
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
12
nelze
4
Tryska 75%
vodních organismů [m]
6
6
4
Tryska 90%
6
6
4

Jádroviny: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.

Ochranná lhůta pro vstup osob:
Vstup na ošetřený pozemek za účelem kontroly provedení postřiku je možný až po zaschnutí postřiku s OOPP (ochranný oděv a uzavřená obuv).
Réva:
Vstup do vinic za účelem provádění prací je možný až za 5 dní po aplikaci v pracovním oděvu a uzavřené obuvi.
Jádroviny:
Vstup do sadu za účelem provádění prací je možný až druhý den po aplikaci v pracovním oděvu a uzavřené obuvi.
Hrách na semeno:
Vstup na ošetřené pole za účelem provádění prací je možný až 2 dny po aplikaci v pracovním oděvu, uzavřené obuvi a s použitím ochranných rukavic.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty

Příprava pistřikové kapaliny:
Nádrž postřikovače naplňte do poloviny čistou vodou a začněte míchat. Pomalu přidejte požadované množství přípravku. Opláchněte prázdné nádoby a do nádrže na postřik přidejte oplachování. Přidejte zbytek vody a pokračujte v míchání až do ukončení aplikace.
Připravenou aplikační kapalinu ihned použijte. V průběhu aplikace udržujte míchání, až do vyprázdnění nádrže postřikovače.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice