Limitar

Limitar je růstový regulátor ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) ke zkrácení stébla a zvýšení odolnosti proti poléhání v ozimé a jarní pšenici, ozimém a jarním ječmeni, ovsu setém, tritikale a žitu.

Účinná látka:

trinexapac-ethyl 250 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem
dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů
od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

5 l, 10 l HDPE kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Zařazení přípravku z hlediska ochrany

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, savců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

Působení přípravku:

LIMITAR je růstový regulátor, na bázi účinné látky trinexapac-ethyl ze skupiny cyklohexandionů, který je používán ke zkrácení stébla rostlin, což zvyšuje odolnost proti polehání a chrání úrodu u ozimé pšenice a jarní pšenice, ozimého ječmene a jarní ječmene, ovsa setého, tritikale a žita. Inhibuje syntézu giberelinů a tím dochází k zastavení prodlužovacího růstu rostlin. LIMITAR je v převážné míře přijímán zelenými částmi rostlin a je rychle rozváděn do meristematických pletiv, kde způsobuje zbrzdění prodlužování stonkových internodií. Po aplikaci dochází k omezení růstu, zesílení stébla a zvýšení odolnosti k poléhání.

Návod k použití – indikace:

Plodina, oblast použití
pšenice ozimá
pšenice jarní
ječmen ozimý
ječmen ozimý
ječmen jarní
tritikale, žito, oves
Škodlivý organismus, jiný účel použití
zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhán
zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhán
zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhán
zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhán
zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhán
zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhán
Dávkování, mísitelnost
0,4 l/ha
0,4 l/ha
0,4 l/ha
0,6 l/ha
0,5 l/ha
0,4 l/ha
OL
AT
AT
AT
AT
AT
Poznámka k
1) plodině
2) ŠO
3) OL
1) od: 30 BBCH
do: 39 BBCH
1) od: 30 BBCH
do: 33 BBCH
1) od: 30 BBCH
do: 32 BBCH
1) od: 37 BBCH
do: 39 BBCH
1) od: 29 BBCH
do: 33 BBCH
1) od: 30 BBCH
do: 32 BBCH
Plodina, oblast použití
ečmen, pšenice, oves, tritikale, žito
Dávka vody
200-500 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině
max 1×

Ošetření pšenice ozimé se provádí postemergentně na jaře od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze plně rozvinutého praporcového listu (BBCH 39).

Ošetření ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře v dávce 0,4 l/ha od začátku sloupkování (BBCH 30) do stádia 2. kolénka (BBCH 32) nebo v dávce 0,6 l/ha od vývojové fáze objevení se praporcového listu (BBCH 37) do fáze plně rozvinutého praporcového listu (BBCH 39).

Ošetření pšenice jarní se provádí postemergentně od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze 3. kolénka (BBCH 33).

Ošetření ječmene jarního se provádí postemergentně od konce odnožování (BBCH 29) do fáze 3. kolénka (BBCH 33).

Ošetření žita, tritikale a ovsa se provádí postemergentně od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze 2. kolénka (BBCH 32).

Aplikujte pouze v porostech ohrožených polehnutím. Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech. Neaplikujte na mokrý porost nebo v době kdy se očekává mráz nebo déšť. Ošetření může způsobit, že klasy zůstanou  zpřímené až do sklizně. Přípravek nelze použít v množitelských porostech. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Příprava postřikové kapaliny

Před použitím zajistěte, aby veškeré náčiní pro aplikaci bylo čisté. Přidejte polovinu požadovaného množství vody a začněte míchat. Pak přidejte požadované množství přípravku LIMITAR. Pokračujte v míchání a doplňte nádrž na požadovaný objem. Během přípravy aplikační kapaliny a při aplikaci je nutné zajistit účinné míchání.

Aplikace přípravku

Přípravek LIMITAR se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači (středně jemné kapky; aplikační tlak 2–3 bar).

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice