Magic

Neionické trisiloxanové smáčedlo a penetrant ve formě rozpustného koncentrátu (SL), zvyšující pokryvnost ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou.

Účinná látka:

heptamethylsiloxan 33–40 %
polyether (Polyether) 10–15 %
polyether-polymethylsiloxan-kopolymer 45–50 %
silanamin (Silanamine) <5 %

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení:

1 l a 5 l HDPE/PA láhev nebo kanystr

Doba použitelnosti:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Působení pomocného prostředku:

Magic se vyznačuje dvojím mechanizmem účinnosti. Díky výraznému snížení povrchového napětí aplikačních kapalin zvyšuje jejich přilnavost a pokryvnost a zajišťuje tak nejen jejich lepší distribuci na ošetřovaných rostlinách, ale umožňuje jejich pronikání i do obtížně přístupných míst. Kromě toho se podílí na rychlém pronikání aplikačních kapalin do rostlin a to nejen otevřenými průduchy, ale i hydrofobními stěnami buněčných membrán a to nejen rostlin, ale i houbových patogenů. Podílí se tak značnou měrou na snížení ztrát, ke kterým dochází smytím deštěm, odpařováním nebo UV zářením a zároveň výrazně zlepšuje kurativní a dlouhodobou účinnost systémových fungicidů. V  doporučovaných dávkách je Magic vůči ošetřovaným rostlinám tolerantní a může být použit se všemi přípravky na ochranu rostlin a listovými hnojivy. Na rozdíl od jiných siloxanových smáčedel výrazně méně pění, což usnadňuje přípravu aplikačních kapalin.

Návod k použití:

Plodina
plodiny s vysokým indexem listové plochy (chmel, ovocné dřeviny, réva)
ostatní plodiny a oblasti použití
ostatní plodiny a oblasti
Škodlivý organismus
zlepšení pokryvnosti a distribuce aplikačních kapalin, zlepšení pronikání a zvýšení odolnosti proti dešti
zlepšení pokryvnosti a distribuce aplikačních kapalin použití zlepšení pronikání a zvýšení odolnosti proti dešti
použití zlepšení pronikání a zvýšení odolnosti proti dešti
Dávkování, mísitelnost
200–300 ml/ha při 400 l vody/ha, TM - fungicidy, akaricidy, insekticidy, herbicidy, desikanty a regulátory růstu
100 ml/ha při 100–400 l vody/ha, TM - fungicidy, akaricidy, insekticidy, herbicidy včetně použití herbicidů na nezemědělské půdě a železnicích, desikanty a regulátory růstu
až 200 ml/ha při 100–400 l vody/ha, TM - fungicidy, akaricidy, insekticidy, herbicidy včetně použití herbicidů na nezemědělské půdě a železnicích, desikanty a regulátory růstu
OL
-
Poznámka
OL dle použitého přípravku
OL dle použitého přípravku
OL dle použitého přípravku

Upřesnění použití:

Při aplikaci nesmí být zasaženy plodiny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Magic je možno používat v kombinaci s registrovanými:

  • fungicidy
  • akaricidy a insekticidy
  • herbicidy, včetně herbicidů určených k totálnímu hubení plevelů na nezemědělské půdě a železnicích
  • desikanty a regulátory růstu

Podmínky použití a ochranná lhůta se řídí podle použitého přípravku, s nímž je Magic kombinován. Prostředek je možno použít v kombinaci s listovými hnojivy s výjimkou močoviny.Magic nepoužíváme v těch případech, kdy se domníváme, že samotný aplikovaný přípravek nebo listové hnojivo může mít problémy s tolerancí vůči ošetřované plodině. V takových případech se doporučuje provést před ošetřením test fytotoxicity na malé části porostu nebo několika rostlinách za podmínek, které lze očekávat v době ošetření.

Další omezení:

Při aplikaci nesmí být zasaženy plodiny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Příprava aplikační kapaliny:

Při použití přípravku Magic naplníme aplikační zařízení ze vodou a za stálého míchání přidáme odměřené množství přípravku na ochranu rostlin. Po důkladném promíchání přidáme odměřené množství Magic a za stálého míchání doplníme nádrž na požadovaný objem. Připravenou aplikační kapalinu je nutno spotřebovat ihned po její přípravě. Nekombinovat s jinými typy pomocných látek a smáčedel.

Čištění zařízení pro aplikaci pomocného prostředku:

Způsob čistění aplikačního zařízení se řídí podle přípravku, k němuž je Magic přidáván.

Další údaje a upřesnění:

Riziko za poškození vyplývající z faktorů, které jsou mimo dosah kontroly výrobce nese
spotřebitel.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice