Mesh

Pasivní pomocný prostředek na ochranu rostlin ve formě emulze typu olej ve vodě (EW) určený k omezení ztrát při sklizni hrachu, řepky olejky, máku setého, bobu, lupiny bílé, svazenky vratičolisté
a trav a k ochraně zrna obilnin a udržení jeho kvalitativních ukazatelů.

Účinná látka:

karboxylovaný styren butadien kopolymer 455,5 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení:

COEX láhev, obsah plnění 1 l
HDPE kanystr, obsah plnění 5 l

Doba použití:

2 roky od data výroby.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Působení pomocného prostředku:

Řepka, luskoviny, trávy: Mesh je určen k omezení předsklizňových a sklizňových ztrát. Po aplikaci vytváří na rostlinách tenkou vrstvu latexu, který na vzduchu rychle zasychá a vytváří trvale elastickou polopropustnou membránu. Ta umožňuje vysychání šešulí či lusků a zamezuje pronikání vody do pletiv. Mesh omezuje praskání šešulí a lusků a vypadávání semen, čímž snižuje předsklizňové a posklizňové ztráty.

Obilniny: Při použití v obilninách Mesh vytváří na klasech trvale elastickou polopropustnou membránu, která během nepříznivých podmínek zabraňuje pronikání vody do klasů a zrna v období zrání porostu před sklizní. Tím snižuje pravděpodobnost napadení klasů houbovými chorobami, udržuje porost v optimálním stavu před sklizní a zejména přímo pozitivně ovlivňuje kvalitativní ukazatele zrna pro zpracovatelský průmysl včetně pádového čísla či následného klíčivého potenciálu sklizeného zrna.

Návod k použití – indikace:

Plodina, oblast použití
hrách, řepka olejka, mák setý, bob, lupina bílá, svazenka vratičolistá
trávy
obilniny
Škodlivý organismus
omezení ztrát při sklizni
omezení ztrát při sklizni
ochrana zrna, udržení jeho kvalitativních ukazatelů
Dávkování, mísitelnost
0,8–1,0 l/ha
0,8–1,0 l/ha
1,0 l/ha
OL
AT
AT
AT
Poznámka
BBCH 80–88
semenné porosty
od BBCH 87

Ochranná lhůta se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje. Pomocný prostředek lze použít max. 1× v plodině.

Dávka vody:

Pozemní aplikace: 200–500 l/ha, obilniny 100–200 l/ha

Termín aplikace:

Mesh aplikujte v BBCH 80–88, asi 3–4 týdny před sklizní. Šešule by v době aplikace měly
být světle zelené, pružné a lze je ohnout do tvaru písmene U nebo V, aniž by došlo k jejich
prasknutí. U hrachu je nejvhodnější termín v době, kdy semena začínají hořknout. U obilnin
pro ochranu zrna a udržení jeho kvalitativních ukazatelů je optimálním termínem aplikace
BBCH 87 (žlutá zralost) nebo při vlhkosti zrna 30 % a méně. U hustých porostů použijte
vyšší aplikační dávku.

Způsob aplikace:

Pomocný prostředek se aplikuje pozemně.

Příprava postřikové kapaliny:

Odměřené množství pomocného prostředku se za stálého míchání vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou, rozmíchá se a doplní vodou na předepsaný objem.

V případě společné aplikace s přípravky na ochranu rostlin, jako první vlijte do postřikovače přípravek na ochranu rostlin a až po důkladném promíchání přidejte pomocný přípravek AGRASTICK. Aplikační kapalinu spotřebujte ihned po jeho přípravě.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice