Novacel

Postřikový přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k regulaci růstu ječmene ozimého, pšenice ozimé a okrasných rostlin a k zvýšení odolnosti proti poléhání ječmene ozimého, pšenice
ozimé, pšenice jarní, ovsa a žita ozimého, k podpoře odnožování ječmene jarního.

Účinná látka:

chlormekvát chlorid 750 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení:

10 l HDPE kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +35 °C

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Působení přípravku:

Novacel je přijímán listovou plochou, v případě aplikace zálivkou i kořeny; má systémový účinek. Účinná látka přípravku chlormekvát chlorid (kvarterní amonné soli) ovlivňuje prodlužovací růst, zkracuje a zesiluje internodia, podporuje růst kořenového systému a u obilnin podporuje také odnožování.

Návod k použití – indikace:

Plodina, oblast použití
okrasné rostliny
ječmen ozimý
ječmen jarní
oves
pšenice ozimá
pšenice jarní
žito ozimé
řepka olejka
Škodlivý organismus, jiný účel použití
regulace růstu
zvýšení jistoty přezimování, zahuštění porostu
podpora odnožování
zvýšení odolnosti proti poléhání
zvýšení jistoty přezimování, zvýšení odolnosti proti poléhání, zahuštění porostu
zvýšení odolnosti proti poléhání
zahuštění porostu
zvýšení jistoty přezimování
Dávkování, mísitelnost
0,15–0,4 l/ha
1,5 l/ha
0,6 l/ha
1,5 l/ha
1,5 l/ha
0,8–1,5 l/ha
1,5 l/ha
2 l/ha
OL
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Poznámka k
1) plodině
2) ŠO
3) OL
1) v období intenzivního růstu
1) od 14 BBCH do 15 BBCH
1) od 14 BBCH do 23 BBCH
1) od BBCH 31 do BBCH 32
1) od 14 BBCH do 30 BBCH
1) od 23 BBCH do 29 BBCH
1) od BBCH 21 do BBCH 22
1) od 15 BBCH do 16 BBCH
Poznámka k
4) dávkování
5) umístění
6) určení sklizně
6) pro technické účely

AT – ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
pšenice, ječmen, oves, žito, řepka olejka
okrasné rostliny
Dávka vody
200–400 l/ha
200–1 000 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik, rosení
Max. počet aplikací v plodině

Chlormekvát, také známý jako ChlorCholineChlorid (CCC), slouží v některých zemích jako hlavní růstový regulátor používaný v zemědělství. Podporuje statnější růst tím, že inhibuje prodlužování buněk a snižuje riziko polehávání, což má za následek zvýšení výnosu na hektar, zejména v případě obilí a řepky.

CCC je ve formě tekutého koncentrátu, ředitelného vodou, určený pro kontrolu růstu a vývoje: obilovin, řepky a okrasných rostlin. CCC pozitivně ovlivňuje fyziologické procesy v metabolismu rostlin a výrazně přispívá k lepšímu využití živin, zvýšení výnosů a zlepšení kvality rostlin.

Novacel – výhody použití:

  • Vyšší odolnost v zimě
  • Posiluje kořenový systém
  • Pozitivní vliv na růst nadzemní biomasy
  • Vynikající pro zahušťování porostů a posílení stonků
  • Snižuje poléhání vegetace
  • Usnadňuje sklizeň
  • Zvyšuje vitalitu a celkový zdravotní stav vegetace
  • Přispívá ke snižování výskytu houbových chorob
  • Reguluje růst a tvorbu okrasných rostlin

Řepka:

Pro úspěšné pěstování řepky je vhodné používat Novacel, který zvyšuje odolnost porostů proti mrazu, vytváří dobré podmínky pro výnos a poskytuje ochranu před houbovými chorobami. Tento produkt aktivuje zvýšený rozvoj a posílení kořenového systému, dochází k tvorbě většího počtu úžlabních pupenů a nabízí celkově lepší kontrolu nadzemní části. Novacel, také způsobuje snížení obsahu vody v rostlinném pletivu, čímž zvyšuje toleranci
rostliny vůči nízkým teplotám.

Obilniny:

Novacel je také běžným růstovým regulátorem používaným na obilniny. Použití tohoto produktu pomůže zvýšit přežití rostlin v zimních měsících, podporuje odnožování a zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání. Doporučujeme použít Novacel na jaře pro zahuštění řídkých porostů a v porostech poškozených v průběhu zimy. Novacel je výjimečný svým vlivem na proces růstu a zvýšení stability stonku. Jeho použití má za následek zkrácení stonku, posílení jeho přízemních částí a zesílení jeho stěny. V důsledku toho se výrazně zvýší odolnost proti polehávání. Použití přípravku Novacel zajistí celkově snadnější sklizeň, vyšší výnos a zlepšení kvality zrna.

Okrasné rostliny:

Růstový regulátor Novacel je velkým přínosem pro pěstitele okrasných rostlin a jeho využití v okrasném zahradnictví je na vzestupu. Výrobek lze použít k regulaci růstu rostlin v květináčích, letniček pěstovaných pro výsadbu na záhony nebo pro urychlení růstu rostlin v květináčích a okrasných stromů, určených především pro růst v kontejnerech. Ošetřené rostliny jsou kompaktnější a hezčí na pohled. Novacel reguluje výšku rostliny a zlepšuje její tvar, zvyšuje násadu poupat a snižuje množství mladých výhonků u kvetoucích rostlin. Rostliny určené k řezu tak mají silnější a pružnější stonky. Ošetřené rostliny mají intenzivně zelené listy, kratší internodia a hustší listoví, kratší hlavní a postranní výhonky a více květů. V zimním období během omezený přístup světla zůstanou ošetřené rostliny kompaktní, nevytahují se a zachovají si přírozený vzhled a kvalitu.

Zákazy a omezení:

Zákaz zkrmování na zeleno, silážování a senážování plodin ošetřených účinnou látkou chlormekvát. Zrno nebo sláma obilovin ošetřené účinnou látkou chlormekvát lze zkrmovat. Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše. Vliv na fermentační procesy u ječmene jarního konzultujte s držitelem povolení. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice