Novadifen

Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně jabloni proti strupovitosti jabloně.

Účinná látka:

difenoconazole 250 g/l

Před použitím si přečtěte návod k použití.
OP II. st. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, necílových půdnich makroorgnismů, necílových půdnich mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin.

Balení:

1 l HDPE/EVOH láhev

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby

Působení přípravku:

Novadifen obsahuje systémově působící difenoconazole. Vyznačuje se preventivní a kurativní účinností. Do rostliny proniká prostřednictvím listů již v průběhu 24 hodin po ošetření. Po uplynutí této doby nemůže být již účinná látka smysta deštěm. Transport účinné látky v rostlině probíhá akropetálně směrem k novým přírůstkům.

Návod k použití – indikace:

Plodina, oblast použití
jádroviny
Škodlivý organismus, jiný účel použití
strupovitost
Dávkování, mísitelnost
0,2 l/ha
OL (dny)
21
Poznámka

Maximální počet aplikací přípravku za sezónu: 4×                                                                    Maximální dávka přípravku: 0,8 l/ha
Termín aplikace: od BBCH 57
Aplikační dávka vody: 200–1000 l vody/ha
Interval mezi ošetřeními: 10–14 dní

SPa 1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu vícekrát než 4× za vegetační sezónu.

Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.
Neaplikujte po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odišným mechanismem účinku. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.
Rizika fytotoxicity: Je li přípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je velmi tolerantní k ošetřovaným rostlinám.

Příprava aplikační kapaliny:
Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Odměřené množství přípravku za stálého míchání vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem, nebo použijte předmíchávací zařízení, je li jím aplikační zařízení vybaveno.

Aplikace přípravku:
Přípravek lze aplikovat běžnými postřikovači, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkování. Zabraňte úletu na sousední necílové porosty. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
jaboně
Bez redukce
od okraje ošetřovaného
18
Tryska 50%
pozemku s ohledem
14
Tryska 75%
na ochranu
7
Tryska 90%
vodních organismů (m)
6

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků a evidovaných prostředků na ochranu rostlin vydaným SRS.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice