Novastim K

Rostlinný stimulátor pro zvýšení výnosu a kvality rostlinné produkce, pro omezení stresů rostlin během vegetace, pro rychlejší regeneraci poškozených kultur.

Účinná látka:

4-nitrofenol K 9 g/l
2-nitrofenol K 6 g/l
2 methoxy-5-nitrofenol K 3 g/l

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Novastim K je rostlinný stimulátor určený ke zvýšení výnosu a kvality rostlinných produktů, ovlivňuje pohyb plasmy v buňkách rostlin, což se projevuje lepším zakořeňováním, lepším příjmem živin a intenzivnějším růstem,  výrazně pomáhá rostlinám překonávat stres (např. po negativním působení některých pesticidů, po poškození rostlin mrazem, krupobitím, přesazením apod.)

Řepka ozimá a jarní

Podzim:
Aplikace se provádí na podzim společně s regulatory růstu a insekticidy proti škůdcům.
Podporuje růst kořenů a zesílení kořenového krčku.

0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,75 l/ha ORIUS 25 EW + 0,15 kg/ha KAISO SORBIE

Jaro:
První jarní aplikace se provádí s regulatory růstu a insekticidy proti krytonoscům.
Slabé porosty – společná aplikace podporuje větvení a růst kořenů
Silné porosty – zkrácení a vyrovnání větví a podpora růstu kořenů

0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,25–0,3 kg/ha BUZZ ULTRA DF + 0,08 l/ha RAPID

0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,75 l/ha ORIUS 25 EW + 0,15 kg/ha KAISO SORBIE

Druhá aplikace se provádí společně s insekticidy proti blýskáčku řepkovému na počátku
kvetení.
Aplikace v tomto termínu pozitivně ovlivňuje kvetení a nasazení počtu šešulí.

0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,08 l/ha RAPID

0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,1 kg/ha KAISO SORBIE

Třetí aplikace se provádí společně s insekticidy nebo fungicidy proti bejlomorce kapustové,
krytonosci šešulovému a hlízence.
Aplikace v tomto termínu pozitivně ovlivňuje výnos semen a zesiluje stěnu šešulí.

0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,8 l/ha FUNDAND 450 SC + 0,2 l/ha ACEPTIR 200 SE

0,2 l/ha NOVASTIM K + 1,0 l/ha TAZER + 0,2–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE

Ozimé obilniny

První aplikace se provádí co nejdříve na jaře společně s regulatory růstu na bázi CCC.
Slabé porosty – společná aplikace podporuje odnožování a růst kořenů
Silné porosty – vyrovnání odnoží, podpora růstu kořenů a vývoje klasu

0,2 l/ha NOVASTIM K + 1,0–1,5 l/ha NOVACEL

Druhá aplikace se provádí společně s regulatory růstu na počátku sloupkování.
Při aplikaci v tomto termínu dojde k vyrovnání odnoží, podpora vývoje klasu a rozvoj kořenového
systému.

0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,2–0,3 l/ha LIMITAR

Další aplikace se provádí společně s fungicidy na počátku metání – pozitivně ovliňuje kvalitativní
parametry zrna a výnos.

0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,75 l/ha GRAFITE

Jarní obilniny

První aplikace se provádí v průběhu odnožování pro zvýšení počtu plodných odnoží a lepšímu
zakořenění – lepší příjem vody a živin, vyšší odolnost následným přísuškům.

0,2 l/ha NOVASTIM K + 1,0–1,5 l/ha NOVACEL

Druhá aplikace se provádí společně s fungicidy na počátku metání pozitivně ovliňuje kvalitativní
parametry zrna kromě sladovnického ječmene.

0,2 l/ha NOVASTIM K + 0,75 l/ha GRAFITE

Tank Mix: Novastim K je možné kombinovat s regulátory růstu, fungicidy a insekticidy.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice