Nuance

Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, ječmeni ozimém a jarním, ovsu setém, žitě a tritikale.

Účinná látka:

tribenuron-methyl 75 %

Pro profesionální použití.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
OP II. st. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro podzimní aplikaci do ozimých obilovin na zásaditých půdách.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany

Včel: nevyžaduje klasifikaci
Vodních organismů: vysoce toxický
Zvěře: nevyžaduje klasifikaci

Balení:

100 g HDPE – láhev/dóza, šroubovací uzávěr PP

Doba použitelnosti přípravku:

24 měsíců od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech.

Působení přípravku:

Účinná látka přípravku tribenuron-methyl patří do skupiny sulfonylmočovin. Přípravek je po aplikaci velmi rychle vstřebáván listy a omezenou dobu i kořeny. Postřik se provádí postemergentně na jaře. Vlhko a teplota nad 10 °C zvyšují účinnost přípravku. Citlivé plevele přestanou růst téměř okamžitě po aplikaci, symptomy poškození se projeví do 2 týdnů. Nuance má velmi vysokou selektivitu k ošetřovaným obilninám.

Spektrum plevelů:

Plevele citlivé: heřmánky, hluchavky, hořčice, chrpa polní, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, máky, merlík, penízek rolní, ptačinec, rdesna, vikev, violka, výdrol řepky, výdrol slunečnice, pelyněk černobýl, pcháč rolní, šťovík, svízel přítula do 3. přeslenu.
Plevele méně citlivé: kakosty, opletka obecná, rozrazil, svlačec, svízel přítula v růstové fázi 4 a více přeslenů

Návod k použití:

Plodina
pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito, tritikale, oves setý
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele dvouděložné
Dávkování, mísitelnost
15 g/ha 200 l vody/ha
OL
AT
Poznámka
BBCH 13–39 max. 1×

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Aplikační poznámky:
Maximální počet aplikací za rok: 1×
Neaplikujte na obilniny s podsevem.

Ječmen, pšenice, žito a tritikale – základní doporučení pro jarní ošetření proti svízeli přítule a dvouděložným plevelům:
15 g/ha Nuance + 0,4 l/ha Hurler + 0,05 l/ha Speedy nebo DAM 390
15 g/ha Nuance + 0,1 l/ha Saracen + 0,05 l/ha Speedy nebo DAM 390

Pšenice, ječmen, žito a tritikale – doporučení pro aplikaci na podzim – Nuance zvyšuje účinnost herbicidní kombinace na výdrol řepky a řadu dvouděložných plevelů

1. Časně postemergentní aplikace
0,6 l/ha CERES + 10 g/ha NUANCE
0,25 l/ha ADETO + 0,25 l/ha TOUCAN + 10 g/ha NUANCE
2 l/ha METLIN + 0,25 l/ha TOUCAN + 10 g/ha NUANCE
2–2,5 l/ha PENDOLIN + 10 g/ha NUANCE

2. Postemergentní aplikace
2 l/ha METLIN + 0,25 l/ha TOUCAN + 10 g/ha NUANCE
2–2,5 l/ha PENDOLIN + 10 g/ha NUANCE

Nuance aplikujte na jaře postemergentně v růstové fázi obilnin od BBCH 13 (fáze třetího listu: 3. list rozvinutý) do BBCH 39 (fáze jazýčku, jazýček praporcového listu již viditelný, praporcový list plně rozvinutý).
Nuance vždy aplikujte společně se smáčedly (Speedy, Xyston, Magic) nebo s kapalným hnojivem DAM 390 pro urychlení účinnosti na plevele.
Svízel přítulu je vhodné řešit společnou aplikací Nuance a herbicidů s účinnou látkou fluroxypyr, florasulam nebo amidosulfuron.
Zabezpečte rovnoměrné pokrytí plevelů aplikační kapalinou.
Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v době aplikace.
Neaplikujte na plodiny ve stresových situacích (sucho, podmáčení, poškození mrazem, škůdci, chorobami nebo nedostatkem živin).
Neaplikujte v průběhu 7 dní po převláčení plodiny.

Pěstování náhradních a následných plodin:
V případě zaorání ošetřeného porostu je možné zařadit pouze obilniny. Po 3 měsících po zaorání je možné zařadit také řepku olejnou nebo bob. Po aplikaci herbicidu Nuance je možné ve stejném kalendářním roce zařadit obilniny, řepku olejnou a bob.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice