Omix Duo

Systémový fungicid s ochranným a kurativním účinkem ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ošetření brambor proti plísni bramborové (Phytophthora infestans).

Účinná látka:

propamokarb hydrochlorid 400 g/l (cca 36,46% hm.)
cymoxanil 50 g/l (cca 4,56% hm.)

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

HDPE láhvi s obsahem 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l a 10 l přípravku

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Omix Duo je systémový fungicid. Vyznačuje se preventivním a kurativním účinkem proti plísni bramborové (Phytophthora infestans). Obsahuje 2 systémově působící účinné látky, které jsou rychle vstřebávány rostlinou a tím zajišťují rychlé působení – zastavují další šíření plísně bramborové, a současně tím zajišťují významnou odolnost proti dešti po aplikaci.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
brambor
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plíseň bramborová
Dávkování, mísitelnost
2,5 l/ha
OL (dny)
14
Poznámka k plodině
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 20 BBCH
do: 95 BBCH
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

 

Plodina, oblast použití
brambor
Dávka vody
200–500 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
7 dnů

Další aplikační poznámky:
Přípravek Omix Duo lze použít kdykoliv během vegetace, optimální je použití do prvních ošetření nebo uprostřed postřikových sledů, dále pak při rychlém a razantním vývoji patogena a za nepříznivého počasí. Přípravek má výbornou odolnost vůči dešti po aplikaci, cca 15–20 minut.

Pro oddálení vzniku rezistence se doporučuje v rámci postřikových fungicidních sledů omezit počet aplikací přípravku na 2–3 a střídat jej s přípravky s odlišným mechanismem působení, tj. kontaktně-systémovými a kontaktními přípravky.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalšíchosob.
Vstup na ošetřené pozemky je možný až druhý den po aplikaci.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Přípravek nelze aplikovat ručním postřikovačem, přípravek se aplikuje profesionálními zařízeními pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 10 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Příprava postřikové kapaliny:
Odpovídající množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený doporučený objem. V případě přípravy tank-mixů nemíchat přípravek s extrémně alkalickými přípravky. Před mícháním, je vzhledem k různým formulacím nutné, ověřit jejich kompatibilitu. Při přípravě TM směsí je zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně.

 

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice