Pelican Delta

Postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a chundelky metlice v pšenici ozimé a ječmeni jarním.

Účinná látka:

diflufenican 600 g/kg
metsulfuron-methyl 60 g/kg (ISO)

Pro profesionální použití.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II .st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů podzemní vody.

Balení:

500 g HDPE láhev

Doba použitelnosti přípravku:

24 měsíců od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech.

Působení přípravku:

Pelican Delta je velice selektivní postemergentní herbicidní přípravek s dlouhodobým reziduálním působením. Je kombinací dvou účinných látek s odlišným mechanismem působení: Metsulfuron-methyl je přijímán především listy a kořeny rostlin a diflufenican působí na vzešlé a klíčící plevele s dlouhodobým reziduálním efektem, za příznivých podmínek až 8 týdnů.

Spektrum plevelů:

Plevele citlivé: bažanka roční, heřmánky, hluchavky, hořčice polní, kokoška pastuší tobolka, kopřiva žahavka, kakost, chrpa, mák vlčí, merlík bílý, mléč rolní, penízek rolní, pcháč oset, pomněnka rolní, ptačinec prostřední, rdesna, ředkev ohnice, violka rolní, chundelka metlice – pouze vzcházející rostliny na jaře, výdrol řepky, výdrol slunečnice, svízel přítula.
Plevele méně citlivé: chundelka metlice, merlík bílý, opletka obecná

Rozsah povoleného použití:

Plodina, oblast použití
pšenice ozimá
ječmen jarní
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice
plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
70–100 g/ha
200–400 l vody/ha
70 g/ha
200–400 l vody/ha
OL
AT
AT
Poznámka
termín aplikace BBCH 13–32 (1)
termín aplikace BBCH 13–29 (2)

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Maximální počet aplikací za rok: 1× za vegetaci

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Pelican Delta – dávkování:
dávka 70 g/ha: plevele ve fázi děložních listů až 2 pravé listy
dávka 100 g/ha: plevele od 4 pravých listů

Pšenice ozimá – jaro – rozšíření účinnosti na chundelku metlici
100 g/ha Pelican Delta + 2,5 l/ha MELTIN

Poznámky:
1. Termín aplikace u ozimých obilnin jaro BBCH 13–32 od fáze 3. listu do začátku sloupkování (fáze 2. kolénka).
2. Termín aplikace v ječmeni jarním BBCH 13–29 od fáze 3. listu do konce odnožování.
3. Pelican Delta v dávce 100 g/ha aplikujte na plevele od 4. pravého listu.
4. Pelican Delta je vhodné aplikovat společně se smáčedly (MERO, Spartan, Silwet Star) nebo s kapalným hnojivem DAM 390 pro urychlení účinnosti na plevele.
5. Zabezpečte rovnoměrné pokrytí plevelů aplikační kapalinou.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice