Raldico 300 SL

Selektivní herbicid ve formě rozpustného koncentrátu, určený
k hubení dvouděložných plevelů v řepce olejce ozimé na podzim
a na jaře.

Účinná látka:

picloram 300 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody.

Balení:

1 l HDPE/PA láhev

Doba použitelnosti přípravku:

 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

Působení přípravku:
Raldico 300 SL je selektivní herbicid ve formě rozpustného koncentrátu, určený k hubení
dvouděložných plevelů v řepce olejce ozimé.
Přípravek je přijímán listy a kořeny plevelů, následně je rychle rozváděn po celé rostlině, způsobuje deformace a zastavení růstu citlivých plevelů, což vede k odumření celé rostliny. V optimálních podmínkách – teplé a vlhké počasí – je účinek přípravku rychlejší, při nízké teplotě dochází k úplnému zničení plevelů asi po 3 až 4 týdnech. Herbicid dosahuje nejvyšší účinnosti na plevele v růstové fázi 2-6. pravých listů

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
řepka olejka ozimá
řepka olejka ozimá
Škodlivý organismus, jiný účel použití
plevele dvouděložné jednoleté
pcháč oset, plevele dvouděložné jednoleté
Dávkování, mísitelnost
0,078 l/ha
0,078 l/ha
OL
(dny)
AT
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 13 BBCH, do: 21 BBCH,
na podzim
2) od: 12 BBCH, do: 16 BBCH
1) od: 30 BBCH, do: 50 BBCH,
na jaře
2) od: 12 BBCH, do: 16 BBCH

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití
řepka olejka ozimá
Dávka vody
200–300 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině

Spektrum plevelů:
Citlivé dvouděložné plevele: svízel přítula, heřmánky, chrpa polní, hluchavka nachová, mléč rolní, pcháč oset
Méně citlivé dvouděložné plevele: mák vlčí, violka, rozrazil

Doporučení pro aplikaci:
Herbicid Raldico 300 SL se aplikuje na plevele časně postemergentně nebo postemergentně v době, kdy vzchází nebo jsou vzešlé, optimálně v růstové fázi 2.–6. pravých listů citlivých plevelů. Předpokladem dobré účinnosti je teplota vzduchu v rozmezí 8–25 °C a suchý povrch rostlin.
Přípravek proniká do rostliny během 1 hodiny po aplikaci. Dešťové srážky po tomto období již neovlivní účinnost přípravku.

Pro rozšíření spektra účinnosti proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům
je vhodné aplikovat kombinaci:

0,078 l/ha RALDICO 300 SL + 1,5–2 l/ha MET-NEX 500 SC + 0,1 l/ha ZEMIN

nebo

0,078 l/ha RALDICO 300 SL + 1,5–2 l/ha SOMERO + 0,1 l/ha ZEMIN

Tuto kombinaci je možné aplikovat v ochranném pásmu II. stupně podzemní a povrchové vody bez omezení.

Následné plodiny:
Po sklizni řepky ošetřené přípravkem Raldico 300 SL lze pěstovat jarní obilniny, ozimé obilniny, kukuřici, cukrovou řepu, len a trávy bez omezení.

Náhradní plodiny:
V případě nutnosti předčasné likvidace porostu řepky ošetřeného přípravkem Raldico 300 SL, lze na stejném poli pěstovat řepku olejku jarní, jarní obilniny a kukuřici pod podmínkou, že přípravek nebude aplikován podruhé na stejném pozemku v průběhu stejného vegetačního období.

V případě aplikací herbicidní kombinace dodržujte pokyny pro pěstování následných plodin u jednotlivých přípravků použitých v tank mixu.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel.
V blízkosti vinic a chmelnic lze ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty).
Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice