Rapid

Postřikový pyrethroidní insekticid ve formě suspenze kapsulí pro ředění vodou k ochraně pšenice, žita, tritikale, ovsa, řepky olejky, hořčice bílé, máku setého, hrachu, řepy cukrové a krmné a brambor proti některým druhům škodlivého hmyzu.

Účinná látka:

gamma-cyhalothrin 60 g/l

Pro profesionální použití.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení:

1 l HDPE/PA láhev

Doba použitelnosti přípravku:

24 měsíců od data výroby

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životního prostředí:

(SP1) Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem (nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody, zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
(SPe3) Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě. Nebezpečný pro necílové členovce z čeledi mšicomarovitých (Aphidiidae) a dravých roztočů (Phytoseiidae).
(SPe3) Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních  akroorganismů a mikroorganismů a necílových rostlin.

Působení přípravku:

Rapid je vysoce účinný světlostabilní pyrethroidní insekticid, určený proti některým druhům žravého a savého hmyzu. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed a vyznačuje se též repelentním účinkem. Nemá systémový účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin (předpokladem je použití dostatečného množství postřikové kapaliny). Přípravek vykazuje dobrou účinnost i při nízkých teplotách. Při vysokých teplotách (nad 23 °C) účinnost přípravku klesá. Rapid hubí dotykem a požerem dospělce i larvy škodlivého hmyzu.

Spektrum účinnosti:

Rapid účinkuje spolehlivě na bejlomorku kapustovou, krytonosce šešulového, blýskáčky, dřepčíky a další škodlivý hmyz v řepce ozimé, mšice v bramborách, cukrovce, hrachu, obilninách a máku a další škůdce polních plodin a kultur.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
brambor
cukrovka, řepa krmná
hořčice bílá
hrách
mák setý
obilniny
řepka olejka
Škodlivý organismus, jiný účel použití
mšice
mšice
blýskáček řepkový
dřepčíci rodu Phyllotreta, dřepčík olejkový
pilatka řepková
kyjatka hrachová
krytonosec kořenový
krytonosec makovicový
mšice maková
mšice
kohoutci
krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový
blýskáček řepkový
krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová
dřepčíci rodu Phyllotreta, dřepčík olejkový
krytonosec zelný, pilatka řepková
Dávkování, mísitelnost
0,08 l/ha
0,08 l/ha
0,08 l/ha
0,06–0,08 l/ha dávka dle výskytu
0,08 l/ha
0,06–0,08 l/ha dávka dle výskytu
0,08 l/ha
0,08 l/ha
0,08 l/ha
0,06–0,08 l/ha dávka dle výskytu
0,08 l/ha
0,08 l/ha
0,08 l/ha
0,08 l/ha
0,06–0,08 l/ha dávka dle výskytu
0,08 l/ha
OL
14
28
28
28
28
14
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
Poznámka
podle signalizace, max. 2×
podle signalizace, max. 2×
podle signalizace, max. 2×
podle signalizace, max. 2×
podle signalizace, max. 2×
podle signalizace, max. 2×
podle signalizace, max. 2×
podle signalizace, max. 2×
podle signalizace, max. 2×
podle signalizace, max. 2×
podle signalizace, max. 2×
podle signalizace, max. 2×
podle signalizace, max. 2×
podle signalizace, max. 2×
podle signalizace, max. 2×
podle signalizace, max. 2×

Aplikační poznámky:

Maximální počet ošetření na plodinu za vegetaci: 2×.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (cypermethrin, alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, deltamethrin, etofenprox, gamma/lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Poznámky:

V bramborách použijte podle signalizace, případně při zjištění prvních výskytů mšic.
V cukrovce a krmné řepě aplikujte podle signalizace, nebo při prvním zjištění škůdců v porostu.
V hrachu aplikujte podle signalizace, nebo při prvním zjištění škůdců v porostu.

V máku setém:

 • proti krytonosci kořenovému aplikuje ihned při zjištění prvního náletu škůdce do porostu (nejranější aplikace lze předpokládat v růstové fázi 1.–2. pravého listu máku setého; mák setý ve fázi prvních pravých listů může být žírem krytonosce kořenového zcela zdecimován)
 • proti krytonosci makovicovému je vhodným termínem aplikace růstová fáze háčkování máku setého (před květem)
 • proti mšici makové aplikujeme dle signalizace

V obilninách:

 • proti mšicím na jaře aplikujeme dle signalizace jejich výskytu, nejpozději koncem květu
 • proti mšicím, původcům virové zakrslosti ozimého ječmene a pšenice, na podzim aplikujte při zjištění prvních výskytů mšic v porostu
 • proti kohoutkům se aplikace provádí v průběhu líhnutí larev

V řepce jarní a hořčici bílé:

 • proti blýskáčku řepkovému se prvé ošetření provádí na začátku prodlužovacího růstu, kdy základ květenství je přilbovitě krytý zelenými lístky. Druhé ošetření se provádí v období od prosvítání prvých poupat na okrajích květenství až do zakvétání.
 • proti dřepčíkům na jaře aplikaci provádíme při prvním zjištění škůdců ve vzcházejícím porostu
 • proti pilatce řepkové na jaře aplikujeme dle signalizace

V řepce ozimé:

 • proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému aplikaci provádíme dle signalizace (zpravidla od fáze žlutého poupěte do konce plného květu)
 • proti blýskáčku řepkovému se prvé ošetření provádí na začátku prodlužovacího růstu, kdy základ květenství je přilbovitě krytý zelenými lístky. Druhé ošetření se provádí v období od prosvítání prvých poupat na okrajích květenství až do zakvétání.
 • proti krytonosci čtyřzubému a krytonosci řepkovému na jaře podle signalizace náletu stonkových krytonosců do porostů
 • proti dřepčíkům na podzim aplikaci provádíme při prvním zjištění škůdců ve vzcházejícím porostu
 • proti pilatce řepkové a krytonosci zelnému na podzim aplikujeme dle signalizace, zpravidla od vzejití do konce října

Doporučení pro aplikaci v řepce:

Výhodná kombinace insekticidů proti všem škůdcům řepky

0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,06–0,08 l/ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON

0,15–0,25 l/ha ARTILER + 0,06–0,08 l/ha RAPID + 0,1 l/ha XYSTON

Množství aplikační kapaliny:

Přípravek se aplikuje v 200–400 l/ha postřikové kapaliny. Vyšší dávky vody se doporučují pro ošetření porostů vyšších, hustších, případně porostů s velkou plochou zelené hmoty. Předpokladem dosažení dobrého účinku, zejména na spodní části rostlin, je nutno zabezpečit dobré pokrytí rostlin postřikovou kapalinou.

Příprava aplikační kapaliny:

Odpovídající množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený doporučený objem. V případě přípravy tank-mixů nemíchat přípravek s extrémně  alkalickýmí přípravky. Před mícháním, je vzhledem k různým formulacím nutné, ověřit jejich kompatibilitu. Při přípravě TM směsí je zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice