Rimuron

Herbicid pro foliární aplikaci, určený k postemergentní kontrole
jednoděložných a některých dvouděložných plevelů v kukuřici
a bramboru.

Účinná látka:

rimsulfuron 250 g/kg

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení:

1 l HDPE/PA láhev

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby, teplota skladování 0 °C až + 30 °C

Působení přípravku:

Herbicid obsahuje účinnou látku rimsulfuron, která patří do skupiny sulfonylmočovin.
Rimuron je přijímán především listy plevelů. Účinkuje na široké spektrum plevelů v raných stadiích. Zastavuje dělení buněk v listech a kořenech citlivých rostlin krátce po postřiku.
Plevele do několika hodin po aplikaci zastavují růst, na vegetačním vrcholu plevelů se objeví chlorózy do několika dnů po aplikaci a za 6 až 8 týdnů plevele odumírají.

Návod k použití:

Plodina,
oblast použití
kukuřice
kukuřice
brambor
brambor
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Dávkování, mísitelnost
50 g/ha + 0,2 l/ha Helm Surfer Plus - TM
50 g/ha
50 g/ha + 0,2 l/ha Helm Surfer Plus - TM
50 g/ha
OL
(dny)
AT
AT
AT
AT
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) od: 12 BBCH
do: 16 BBCH
2) postemergentně
1) postemergentně
2) postemergentně
1) od: 20 BBCH
do: 30 BBCH
2) postemergentně
1) postemergentně
2) postemergentně
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
4) aplikace dělená
1. aplikace 30 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha (TM),
2. aplikace 20 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha (TM)
4) aplikace dělená
1. aplikace 30 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha (TM),
2. aplikace 20 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha (TM)

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
brambor
Kukuřice
Dávka vody
200–400 l/ha
200–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik
Max. počet aplikací v plodině
1×, nebo 2x děleně
1×, nebo 2x děleně
Interval mezi aplikacemi
8 - 10 dnů
8 - 10 dnů

Plevele musejí být v době aplikace aktivně rostoucí.

Upřesnění podmínek aplikace:
Dělené aplikace:
1. aplikace – kukuřice BBCH 12–16, brambor BBCH 20
2. aplikace – kukuřice > BBCH 16, brambor BBCH max. 30
Dávka vody: nižší dávka vody se použije na méně vzrostlé plevele. Při pozdějších aplikacích a v zapojeném porostu se použije vyšší dávka vody.

Spektrum plevelů:
Plevele citlivé: ježatka kuří noha, zemědým lékařský, ptačinec žabinec, heřmánkovec nevonný, pýr plazivý, řepka olejka-výdrol, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, lipnice roční
Plevele méně citlivé: merlík bílý, lilek černý, rdesno červivec, opletka obecná, heřmánkovec přímořský, bažanka roční

Doporučení pro aplikaci v kukuřici:
Pro pokrytí celého spektra dvouděložných a jednoděložných plevelů doporučujeme použít kombinaci:

50 g/ha RIMURON + 0,75 l/ha OSORNO + 0,2 l/ha HELM SURFER PLUS

Doporučení pro aplikaci v bramboru:
Dělená aplikace pro pokrytí celého spektra dvouděložných a jednoděložných plevelů

Preemergentní aplikace:
Aplikace po slehnutí hrůbků nebo po slepé proorávce, před vzejitím bramboru

0,33 kg/ha TUBERON + 0,1 l/ha ZEMIN

Postemergentní aplikace:
Aplikace při výšce bramboru max. 15 cm a plevele v růstové fázi 4.–6. pravého listu

50 g/ha RIMURON + 0,2 kg/ha TUBERON + 0,2 l/ha HELM SURFER PLUS

Aplikujte na suchý porost při teplotách 10–25 °C.
Silná rosa nebo déšť do 4 hodin po aplikaci mohou snížit účinnost přípravku.
Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny:
V případě zaorání ošetřeného porostu lze jako náhradní plodiny pěstovat kukuřici, brambory, rajčata. Jakákoliv plodina může být pěstována po zaorání porostu a uplynutí 3 měsíců.

Postup při čištění aplikačního zařízení:
Ihned po skončení postřiku důkladně propláchněte aplikační zařízení čistou vodou.
Vyprázdněte postřikovač a 3× vypláchněte čistou vodou celé aplikační zařízení.
Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
Kukuřice, brambor
Ochranná vzdálenost
Kukuřice, brambor
Bez redukce
od okraje ošetřovaného
5
od okraje ošetřovaného
30
Tryska 50%
pozemku s ohledem
4
pozemku s ohledem
10
Tryska 75%
na ochranu necílových
4
na ochranu necílových
5
Tryska 90%
rostlin (m)
4
rostlin (m)
5

Pro aplikaci do kukuřice:
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Pro aplikaci do brambor:
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

 

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice