Sherpa 100 EW

Širokospektrální insekticidní přípravek ve formě emulze typu olej ve vodě (EW) k hubení hmyzu ve vybraných plodinách.

Účinná látka:

cypermethrin 100 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
podzemí a povrchové vody.
Zvlášť nebezpečný pro včely. Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný
včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely.
Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy.

Balení:

HDPE/EVOH kanystr 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Působení přípravku:

SHERPA 100 EW je insekticidní přípravek obsahující účinnou látku cypermethrin, která u hmyzu účinkuje jako rychle působící neurotoxin. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje  účinnou látku typu pyretroidu (lambda-cyhalothrin, gamma-cyhalothrin, cypermethrin, alfa-cypermethrin, deltamethrin, esfenvalerát, etofenprox, tau-fluvalinát, pyrethriny, tefluthrin a další), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. Aplikujte podle signalizace, respektive při dosažení prahu škodlivosti.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale
řepka olejka
brambor
zelí hlávkové, kapusta růžičková, brokolice, květák
rajče
réva
okrasné rostliny - do 150 cm
okrasné rostliny
okrasné rostliny - do 150 cm
okrasné rostliny
Škodlivý organismus, jiný účel použití
mšice
kohoutek černý
blýskáček řepkový
krytonosec šešulový
dřepčík olejkový
mandelinka bramborová, mšice
můra zelná, bělásek zelný, bělásek řepový, blýskavky, můry, jarnice, mšice, osenice rodu Agrotis, osenice rodu Noctua, osenice rodu
mšice
blýskavky, osenice rodu Agrotis, molice skleníková, molice bavlníková
křískovití, obaleč mramorovaný, obaleč jednopásý
mšice, molice bavlníková, molice skleníková, osenice rodu Agrotis, osenice rodu Noctua, osenice rodu Euxoa, můra zelná, blýskavky, můry, jarnice, bělásci, třásněnky, vrtalky, klopušky
korovnice, listopasi rodu Polydrusus, listohlodi rodu Phyllobius
Dávkování, mísitelnost
0,25 l/ha
0,25 l/ha
0,15 l/ha
0,25 l/ha
0,25 l/ha
0,25 l/ha
0,3 l/ha
0,2 l/ha
0,3 l/ha
0,3 l/ha
0,25 l/ha
0,3 l/ha
0,3 l/ha
0,3 l/ha
OL (dny)
21
21
28
28
28
14
7
3
3
14
2
2
2
2
Poznámka k 1) plodině, 2) ŠO, 3) OL
1) od: 10 BBCH do: 77 BBCH
1) od: 10 BBCH do: 77 BBCH
1) od: 50 BBCH do: 59 BBCH
1) od: 70 BBCH do: 75 BBCH
1) od: 10 BBCH do: 13 BBCH
1) od: 10 BBCH do: 59 BBCH, od: 70 BBCH do: 91 BBCH
1) od: 10 BBCH do: 49 BBCH
1) od: 11 BBCH do: 59 BBCH, od: 71 BBCH do: 85 BBCH
1) od: 11 BBCH do: 59 BBCH, od: 71 BBCH do: 85 BBCH
1) od: 45 BBCH do: 59 BBCH, od: 73 BBCH do: 85 BBCH
1) od: 10 BBCH do: 89 BBCH
1) od: 10 BBCH do: 89 BBCH
Poznámka k 4) dávkování, 5) umístění, 6) určení sklizně
5) pole
5) pole
5) pole
5) pole
5) pole
5) pole
5) pole
5) skleníky
5) skleníky
5) pole, 6) hrozny moštové
5) pole
5) skleníky
5) pole
5) skleníky
Plodina, oblast použití
pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale
řepka olejka
brambor
zelí hlávkové, kapusta růžičková, brokolice, květák
rajče
réva
okrasné rostliny
Dávka vody
300–600 l/ha
300–600 l/ha
300–1000 l/ha
200–400 l/ha
500–1000 l/ha
300–500 l/ha
500–1000 l/ha
Způsob aplikace
postřik
postřik
postřik
postřik
postřik
postřik, rosení
postřik, rosení
Max. počet aplikací v plodině
1x
2x
2x
2x
2x
2x/rok
2x/rok
Interval mezi aplikacemi
21 dnů
21 dnů
21 dnů
21 dnů
21 dnů
21 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
Ozimé obiloviny (pšenice, žito, ječmen, oves, tritikale) - jarní aplikace, brambor, řepka olejka - jarní aplikace
Jarní obiloviny (pšenice, žito, ječmen, oves, tritikale)
Řepka olejka - podzimní aplikace
Ozimé obiloviny (pšenice, žito, ječmen, oves, tritikale) - podzimní aplikace, hlávkové zelí, růžičková kapusta, brokolice, květák, okrasné rostliny do 150 cm
Réva
Ochranná vzdálenost
Ozimé a jarní obiloviny (pšenice, žito, ječmen, oves, tritikale)
Řepka olejka, brambor, hlávkové zelí, růžičková kapusta, brokolice, květák, okrasné rostliny do 50 cm
Réva, okrasné rostliny 50–150 cm
Bez redukce
od povrchové vody s
8
9
9
10
45
od okraje ošetřovaného
5
10
30
Tryska 50 %
ohledem na ochranu
4
4
5
5
30
pozemku s ohledem
0
5
20
Tryska 75 %
vodních organismů (m)
4
4
4
4
20
na ochranu
0
5
15
Tryska 90 %
4
4
4
4
12
necílových členovců (m)
0
0
10

* Účinnost a fytotoxicita byla ověřena na těchto druzích: Chrysanthemum, Petunia, Begonia sp., Dipladenia sp., Ficus benjamina, Saint Paulia, Exacum sp., Cyclamen persicum, Aster sp., Dianthus caryophyllus, Rosa sp., Gerbera sp., Lysianthus. Při použití v jiných okrasných rostlinách ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše.

Doporučení pro aplikaci:

Pro spolehlivou insekticidní účinnost je velice důležité pH postřikové jíchy, které by mělo být v rozmezí pH 5–6. Optimálního pH dosáhneme přidáním kyseliny citronové do postřikové jíchy.

100 g kyselina citronová na každých 100 l vody

Odměřené množství kyseliny citronové vsypeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání přidáváme další komponenty tank mixu a vodu na stanovený objem. Pro zvýšení účinnosti a prodloužení reziduálního působení je vhodné použít kombinaci

0,25–0,3 l/ha SHERPA + 0,2 l/ha AGRASTICK + 0,1 l/ha XYSTON

Ozimé obiloviny (pšenice, žito, ječmen, oves, tritikale,) – jarní aplikace, brambor, řepka olejka – jarní aplikace:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Jarní obiloviny (pšenice, žito, ječmen, oves, tritikale), řepka olejka – podzimní aplikace:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Ozimé obiloviny (pšenice, žito, ječmen, oves, tritikale) – podzimní aplikace, okrasné rostliny do 150 cm:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Réva vinná:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 45 m
Při použití ve sklenících s opylujícími čmeláky: Zabraňte expozici čmeláků zakrytím nebo odstraněním kolonií během aplikace.

Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používána biologická ochrana.

Zvlášť nebezpečný pro včely:
Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (lambda-cyhalothrin, gamma-cyhalothrin, cypermethrin, alfa-cypermethrin, deltamethrin, esfenvalerát, etofenprox, tau-fluvalinát, pyrethriny, tefluthrin a další), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Příprava aplikační kapaliny:

Odměřené množství přípravku se vlije za stálého míchaní do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Připravenou aplikační kapalinu je třeba  bezodkladně spotřebovat.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice