Speedy

Neionické smáčedlo ve formě rozpustného koncentrátu, zvyšující pokryvnost a přilnavost postemergentních herbicidů (např. sulfonylmočovin), fungicidů a herbicidů na bázi glyfosátů.

Účinná látka:

alkoxylovaný alkohol (≤ 98%)

Doba použitelnosti:

24 měsíců od data výroby

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Působení přípravku:

Speedy je určen především pro využití se všemi typy postemergentních herbicidů (zejména sulfonylmočovin) a herbicidů, jejichž účinnou látkou je glyfosát. Výrazně snižuje povrchové napětí aplikačních kapalin a zvyšuje jejich  máčivost, stejně jako pokryvnost a rychlost příjmu. Umožňuje tak jejich lepší distribuci na ošetřovaných rostlinách. Díky dokonalé přilnavosti tak zvyšuje i odolnost aplikačních kapalin vůči dešti. Při použití plochých trysek snižuje podíl jemných kapek a tím přispívá ke snížení úletů. V doporučených dávkách je kompaktibilní se všemi formulacemi přípravků na ochranu rostlin. Speedy je stabilní ve vodních roztocích a to jak při nízkém, tak i vysokém pH  aplikačních kapalin. Díky svému složení výrazným způsobem zvyšuje rychlost příjmu a tím spolehlivost přípravků.

Použití:

Speedy je určen jako smáčedlo především v kombinacích se všemi typy postemergentních herbicidů (např. sulfonylomočovin) fungicidů a herbicidů na bázi glyfosátů.

Podmínky použití a ochranná lhůta se řídí podle použitého přípravku, s nímž je Speedy kombinován. Při aplikaci nesmí být zasaženy kulturní rostliny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Dávkování:

při kombinacích s herbicidy používáme dávku 50 ml/ha. Minimální dávka vody je 100 l/ha. Při vyšším množství vody se snižuje doporučená koncentrace a tím i účinnost.

Návod k použití – indikace:

Plodina
všechny plodiny, nezemědělská půda včetně železnic
Škodlivý organismus
zlepšení vlastností aplikační kapaliny
Dávkování, mísitelnost
50 ml/ha
OL
AT
Poznámka

Příprava aplikační kapaliny:

Při použití smáčedla Speedy naplníme nádrž postřikovače do ¾ vodou a za stálého míchání přidáme odměřené množství herbicidu na bázi glyfosátů. Po důkladném promíchání přidáme odměřené množství Speedy a za stálého míchání doplníme nádrž na požadovaný objem. Připravenou aplikační kapalinu je nutno spotřebovat ihned po její přípravě.

Upozornění:

Nekombinovat s jinými typy pomocných látek a smáčedel.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice