Tebusip

Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně pšenice, ječmene, žita, ovsa, tritikale, ozimé a jarní řepky olejné proti houbovým chorobám.

Účinná látka:

tebuconazole 250 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.                                                                                                                                            Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže
obsahuje účinnou látku tebukonazol vícekrát než jednou za dva roky na stejném
pozemku pro podzimní aplikaci do řepky olejky.

Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti
využívané širokou veřejností.
SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních
mikroorganismů a necílových rostlin.

Balení:

HDPE láhev se šroubovým uzávěrem – obsah 1 l,
HDPE kanystr se šroubovým uzávěrem – obsah 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

 24 měsíců od data výroby.

Působení přípravku:

Přípravek TEBUSIP obsahuje systémově působící účinnou látku tebuconazole. Mechanismem působení je narušení biosyntézy ergosterolu houbových patogenů. Přípravek má preventivní a kurativní účinnost proti širokému spektru houbových chorob a dlouhé reziduální působení v obilninách a řepce olejce. V řepce olejce současně vykazuje růstově regulační efekt, který v případě podzimního použití přípravku omezuje vybíhání a přerůstání rostlin, čímž přispívá ke zvýšení odolnosti porostu proti vyzimování. Jarní aplikace přípravku zvyšuje odolnost porostu proti poléhání.

Návod k použití:

Plodina,
ječmen, oves
pšenice, žito, tritikale
řepka olejka
řepka olejka
Škodlivý organismus
padlí travní, rzi, hnědá skvrnitost, rynchosporiová skvrnitost ječmene, fuzariózy klasů
padlí travní, rzi, braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, fuzariózy klasů
fómová hniloba
hlízenka obecná, čerň řepková, cylindrosporióza řepky
Dávkování, mísitelnost
1 l/ha
1 l/ha
0,5l/ha
1 l/ha
OL (dny)
35
35
AT
AT
Poznámka
BBCH 32–69
BBCH 32–69
BBCH 14–19 od BBCH 30
BBCH 60–65

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

 

Aplikační poznámky:
1. Obilniny:
Pro dosažení optimálního fungicidního účinku s ohledem na dosažení požadovaných výnosových ukazatelů aplikujte přípravek Tebusip vždy na počátku infekce příslušné houbové choroby, kdykoliv od období sloupkování (2. kolénko) do konce kvetení, BBCH 32–69. Proti fuzariózám v klasech aplikujte přípravek ve fázi kvetení (BBCH 61–69), zejména jsou-li splněny podmínky pro vznik infekce, tj. ovlhčení klasů v důsledku srážek a teploty vyšší
než 18 °C. Neprovádějte aplikaci při teplotách nad 25 °C a při intenzivním slunečním svitu. Maximální počet ošetření: 1× v průběhu vegetačního období, min. interval mezi ošetřeními je 15 dní. Dávka vody: 200–400 l/ha.

Ošetření klasů proti klasovým fuzáriím a rzem je vhodné aplikovat:
0,75–1,0 l/ha Tebusip

Aplikaci provádějte na počátku květu obilnin. Možné kombinovat s insekticidy (Rapid) proti mšicím a třásněnkám a listovými hnojivy.

2. Řepka olejka:
Přípravek Tebusip aplikujte proti fómové hnilobě brukvovitých na podzim v maximální dávce 0,5 l/ha (optimálně ve stadiu 4–8 listu, BBCH 14–18, tj. obvykle do poloviny října) nebo na jaře (v případě, že nebyla provedena podzimní aplikace) v dávce 1,0 l/ha po nástupu vegetace od období prodlužovacího růstu (BBCH 30). Aplikaci proti hlízence obecné, černi řepkové a cylindrosporióze řepky provádějte v dávce 1,0 l/ha od období, kdy se na hlavním květenství oddělily jednotlivé květy (BBCH 55), optimálně pak v průběhu plného květu (BBCH 65). Aplikaci lze opakovat. Maximální počet ošetření: 1× v průběhu vegetačního období, maximální celková dávka přípravku na plodinu v průběhu vegetačního období je 1,5 l/ha.
Dávka vody: 200–600 l/ha. Optimální dávka za standardních podmínek je 200–400 l/ha, vyšší dávku 600 l/ha aplikujte pouze v případech přerostlých a hustých porostů a u vysoce náchylných odrůd.

Podzimní aplikace
0,5 l/ha Tebusip + 0,5 l/ha Conatra 60 EC

Společná aplikace na vyrovnané rostliny řepky v růstové fázi 4 až 6 pravých listů zajistí dostatečnou regulaci růstu a zároveň poskytne vysokou fungicidní ochranu proti chorobám – Fómové černání stonku (Phoma lingam)
Dělená aplikace
Aplikaci provádíme na velmi časně seté porosty, u kterých hrozí riziko přerůstání nebo u nevyrovnaných porostů. Dělená aplikace umožňuje optimálně regulovat růst a vývoj řepky pro dosažení ideálních rostlin.
Tebusip 0,5 l/ha
Aplikace na rostliny v růstové fázi 4 až 5 pravých listech.
U nevyrovnaných porostů se termín aplikace řídí růstovou fází největších rostlin v porostu.
Conatra 60 EC 0,7 l/ha

Následná aplikace na rostliny v růstové fázi 6–7 pravých listech, což je 7–10 dní po první aplikaci Tebusipu v závislosti na počasí. U nevyrovnaných porostů se termín aplikace řídí růstovou fází největších rostlin v porostu.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem. V případě přípravy tank-mixů je zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně.
Před mícháním je nutné ověřit jejich kompatibilitu.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků a evidovaných prostředků na ochranu rostlin vydaným SRS.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice