Top Gun

Postřikový insekticid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně řepky proti blýskáčku řepkovému a révy proti obaleči mramorovanému.

Účinná látka:

cypermethrin 100 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemí a povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

HDPE/EVOH láhev se šroubovacím uzávěrem a přípravkem v množství 30 g, 60 g, 150 g, 250 g, 1 kg.

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Působení přípravku:

Přípravek Top Gun je kontaktní a požerový insekticid pro použití v řepce a révě. Obsahuje indoxakarb, insekticid patřící do skupiny oxadiazinů, který působí na nervový systém hmyzu, blokuje přenos sodíkových iontů do nervových buněk a tím paralyzuje nervovou soustavu škodlivého organismu, expozice toxické dávky vede v důsledku ochrnutí k bezprostřednímu zastavení příjmu potravy.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
řepka olejka
réva
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
Škodlivý organismus, jiný účel použití
blýskáček řepkový
obaleč mramorovaný
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
Dávkování, mísitelnost
0,085 kg/ha
0,1 kg/ha
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
OL (dny)
56
10
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
Poznámka k 1) plodině, 2) ŠO, 3) OL
1) od: 51 BBCH do: 59 BBCH
1) od: 53 BBCH do: 61 BBCH
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
Plodina, oblast použití
réva
řepka olejka
Dávka vody
400–800 l/ha
400–800 l/ha
Způsob aplikace
postřik, rosení
postřik
Max. počet aplikací v plodině
2×/rok
1x
Interval mezi aplikacemi
10–14 dnů

Upřesnění použití:

Pro zvýšení účinnosti a prodloužení reziduálního působení je vhodné použít kombinaci

0,085 kg/ha TOP GUN + 0,2 l/ha AGRASTICK + 0,1 l/ha XYSTON

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku indoxakarb, po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
réva
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
réva
Bez redukce
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
5
Tryska 50 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
0
Tryska 75 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
0
Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
0

Další omezení:

S přípravkem manipulujte tak, aby se minimalizovala prašnost. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Vstup na ošetřené pole s řepkou je možný až druhý den po aplikaci. Vstup na ošetřené vinice je možný až za 10 dnů po poslední aplikaci a následnými OOPP – ochranný oděv a rukavice.

Příprava aplikační kapaliny:

Odměřená dávka přípravku vsypte za stálého míchaní nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Připravenou aplikační kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice