TOPaZOL

Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně obilovin a řepky, proti houbovým chorobám.

Účinná látka:

prothioconazole 250 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemí a povrchové vody.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení:

 1 l HDPE láhev; 5 l, 10 l HDPE kanystr

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení přípravku:

TOPaZOL obsahuje systémově působící účinnou látku prothioconazol. Po aplikaci velmi rychlé proniká do vodivých pletiv a je akropetálně transportován i do těch částí, které nebyly přímo zasaženy postřikem. Prothioconazol patří do chemické skupiny triazolinthionů a na škodlivé organismy působí inhibicí tvorby ergosterolu, který je základním stavebním prvkem buněčných membrán. Má velmi dobrou účinnost proti širokému spektru houbových patogenů a dlouhou dobu trvání účinku.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití
ječmen jarní
pšenice
pšenice
pšenice ozimá, tritikale, žito
pšenice ozimá, tritikale, žito
řepka olejka
Škodlivý organismus, jiný účel použití
rez ječná, padlí trávní, hnědá skvrnitost ječmene
fuzariózy klasů
braničnatka plevová
stéblolam
padlí trávní, braničnatka pšeničná
hlízenka obecná
Dávkování, mísitelnost
0,8 l/ha
0,8 l/ha
0,8 l/ha
0,8 l/ha
0,8 l/ha
0,7 l/ha
OL (dny)
35
35
35
35
35
56
Poznámka
od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
od: 61 BBCH, do: 65 BBCH
od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
od: 25 BBCH, do: 31 BBCH
od: 30 BBCH, do: 59 BBCH
od: 61 BBCH, do: 69 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

 

Plodina, oblast použití
pšenice, tritikale, žito, ječmen jarní, řepka olejka
Dávka vody
200–400 l/ha
Způsob aplikace
postřik
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
10 dní

Upřesnění použití:
Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti rzi pšeničné.
V obilninách proti padlí travnímu a hnědé skvrnitosti ječmene neaplikujte vícekrát než 1× v průběhu vegetace.

Doporučení pro aplikaci:
0,5–0,75 l/ha TOPaZOL + 0,5–0,75 l/ha Tazer

Termín aplikace: od začátku sloupkování (BBCH 30) do konce metání (BBCH 59)
Choroby: stéblolam, braničnatky, rzi, padlí travní preventivně
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku chorob.

Opatření proti vzniku rezistence:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky. Neaplikujte po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
řepka olejka, pšenice, ječmen jarní, tritikale, žito
Bez redukce
od povrchové vody s
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
Tryska 75%
vodních organismů [m]
4
Tryska 90%
4

Řepka olejka
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Pšenice, ječmen jarní, tritikale, žito
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem.
Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete.
Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu případných tank-mixů v menší nádobě při správném naředění.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků a evidovaných prostředků na ochranu rostlin vydaným SRS.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice