Ureafin NBPT®

Pomocná půdní látka s inhibitorem ureázy

 Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlasnost
NBPT (N butylthiofosfortriamid) v %
Hustota v g/cm3 min.
Hodnota
25
1,02

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arzen 20, chrom 50.

UREAFIN NBPT® je pomocná půdní látka, která inhibuje aktivitu enzymu ureáza a tím zpomaluje rozklad amidického dusíku na amoniak, oxid uhličitý a vodu.

Objem balení: 10, 20 a 1 000 litrů HDPE kanystr, IBC kontejner

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Rozsah a způsob použití:

UREAFIN NBPT® (inhibitor ureázy) je určen především pro použití s koncentrovanými kapalnými hnojivy typu DAM a SAM, SADAM apod., resp. k vodním roztokům močoviny, ke kterým se přidá těsně před aplikací přidá. Směs s hnojivy typu DAM, SAM atd. může být bez ovlivnění účinnosti přípravku použita do 7 dnů po přidání přípravku. V případě obsahu fosforu v koncentrovaném kapalném hnojivu spotřebujte směs do 1 dne po namíchání.

Mimo aplikací s kapalnými hnojivy může být též použit k rovnoměrnému nanesení na povrch granulí pevných hnojiv s obsahem amidického dusíku.

Doporučené množství přípravku se rovnoměrně nanese na povrch granulí pevných hnojiv, obsahujících amidický dusík a to nejdéle 120 dnů před aplikací granulovaných hnojiv.

Dále lze přípravek použít pro dělenou aplikaci na granulovanou močovinu.

Přípravek UREAFIN NBPT® se aplikuje jeden den před nebo jeden den po aplikaci granulované močoviny. Nejvyšší účinnosti je dosaženo aplikací bezprostředně před nebo po aplikaci močoviny.

Aplikované množství močovinového N (kg/ha)
< 50
50-99
100-149
150-200
> 200
Dávka - Nitrifin NBPT (l/ha)
0,8 l/ha
1,1 l/ha
1,3 l/ha
1,6 l/ha
1,8 l/ha

Příprava postřikové kapaliny:

  1. Odměřené množství přípravku UREAFIN NBPT® nalijte do 200 l vody/ha a důkladně promíchejte.
  2. Použijte správné postřikovací trysky, abyste zajistili maximální pokrytí půdy.
  3. Tank mix použijte do jednoho dne po smíchání.

UREAFIN NBPT® nesmí být použit s hnojivy, která obsahují méně než ½ z celkového dusíku v amidické formě.

Doporučené dávkování: + UREAFIN NBPT®:

Ošetřované hnojivo
DAM 390
SAM
Močovina
Roztoky močoviny
Dávkování
1,0–2,0 l/m3
0,8–1,2 l/m3
1,6–3 l/t
1,6–3 l/m3

Doporučené dávkování: + UREAFIN NBPT®:

Plodina
Ozimá řepka, ozimé obiloviny
Jarní obiloviny, kukuřice, mák, slunečnice, ostatní plodiny
Aplikace
hnojení před setím a během setí
regenerační hnojení
produkční hnojení
pozdní a kvalitativní hnojení
základní a časné hnojení
produkční hnojení
Dávka v litrech UREAFIN
0,1–0,15
0,1–0,15
0,1–0,2
0,1–0,2
0,1–0,15
0,1–0,2

Dávka přípravku je závislá především na teplotě a vlhkostních poměrech v půdě, ale také na půdním typu, způsobu aplikace hnojiva, úrovni biologické aktivity půdy a podobně. Všeobecně se doporučuje vyšší dávkování přípravku při vyšší teplotě půdy, větší půdní vlhkosti, vyšší biologické aktivitě půdy, při ponechání vyššího podílu posklizňových zbytků v půdě.

Vzhledem k vyššímu využití dusíku je v případě použití přípravku možné snížit dávku aplikovaného dusíku.

UREAFIN NBPT® je možno kombinovat s pesticidy. Vzhledem k jejich různorodosti však doporučujeme provést předem zkoušku mísitelnosti.

Nepodléhá předpisu ADR/RID

Doba použitelnosti: Při skladování v původních neotevřených a neporušených obalech 3 roky od data výroby.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití! Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice