Ureafin NBPT®

Pomocná půdní látka s inhibitorem ureázy

 Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlasnost
NBPT (N butylthiofosfortriamid) v %
Hustota v g/cm3 min.
Hodnota
25
1,02

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arzen 20, chrom 50.

UREAFIN NBPT® je pomocná půdní látka, která inhibuje aktivitu enzymu ureáza a tím zpomaluje rozklad amidického dusíku na amoniak, oxid uhličitý a vodu.

Objem balení: 10, 20 a 1 000 litrů HDPE kanystr, IBC kontejner

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Rozsah a způsob použití:

UREAFIN NBPT® (inhibitor ureázy) je určen především pro použití s koncentrovanými kapalnými hnojivy typu DAM a SAM, SADAM apod., resp. k vodním roztokům močoviny, ke kterým se přidá těsně před aplikací přidá. Směs s hnojivy typu DAM, SAM atd. může být bez ovlivnění účinnosti přípravku použita do 7 dnů po přidání přípravku. V případě obsahu fosforu v koncentrovaném kapalném hnojivu spotřebujte směs do 1 dne po namíchání.

Mimo aplikací s kapalnými hnojivy může být též použit k rovnoměrnému nanesení na povrch granulí pevných hnojiv s obsahem amidického dusíku.

Doporučené množství přípravku se rovnoměrně nanese na povrch granulí pevných hnojiv, obsahujících amidický dusík a to nejdéle 120 dnů před aplikací granulovaných hnojiv.

Dále lze přípravek použít pro dělenou aplikaci na granulovanou močovinu.

Přípravek UREAFIN NBPT® se aplikuje jeden den před nebo jeden den po aplikaci granulované močoviny. Nejvyšší účinnosti je dosaženo aplikací bezprostředně před nebo po aplikaci močoviny.

Aplikované množství močovinového N (kg/ha)
< 50
50-99
100-149
150-200
> 200
Dávka - Nitrifin NBPT (l/ha)
0,8 l/ha
1,1 l/ha
1,3 l/ha
1,6 l/ha
1,8 l/ha

Příprava postřikové kapaliny:

  1. Odměřené množství přípravku UREAFIN NBPT® nalijte do 200 l vody/ha a důkladně promíchejte.
  2. Použijte správné postřikovací trysky, abyste zajistili maximální pokrytí půdy.
  3. Tank mix použijte do jednoho dne po smíchání.

UREAFIN NBPT® nesmí být použit s hnojivy, která obsahují méně než ½ z celkového dusíku v amidické formě.

Doporučené dávkování: + UREAFIN NBPT®:

Ošetřované hnojivo
DAM 390
SAM
Močovina
Roztoky močoviny
Dávkování
1–2 l/m3
0,8–1,2 l/m3
1,6–3 l/t
1,6–3 l/m3

Doporučené dávkování: + UREAFIN NBPT®:

Plodina
Ozimá řepka, ozimé obiloviny
Ozimá řepka, ozimé obiloviny
Ozimá řepka, ozimé obiloviny
Ozimá řepka, ozimé obiloviny
Jarní obiloviny, kukuřice, mák, slunečnice, ostatní plodiny
Jarní obiloviny, kukuřice, mák, slunečnice, ostatní plodiny
Aplikace
hnojení před setím a během setí
regenerační hnojení
produkční hnojení
pozdní a kvalitativní hnojení
základní a časné hnojení
produkční hnojení
Dávka v litrech UREAFIN
0,1–0,15
0,1–0,15
0,1–0,2
0,1–0,2
0,1–0,15
0,1–0,2

Dávka přípravku je závislá především na teplotě a vlhkostních poměrech v půdě, ale také na půdním typu, způsobu aplikace hnojiva, úrovni biologické aktivity půdy a podobně. Všeobecně se doporučuje vyšší dávkování přípravku při vyšší teplotě půdy, větší půdní vlhkosti, vyšší biologické aktivitě půdy, při ponechání vyššího podílu posklizňových zbytků v půdě.

Vzhledem k vyššímu využití dusíku je v případě použití přípravku možné snížit dávku aplikovaného dusíku.

UREAFIN NBPT® je možno kombinovat s pesticidy. Vzhledem k jejich různorodosti však doporučujeme provést předem zkoušku mísitelnosti.

Nepodléhá předpisu ADR/RID

Doba použitelnosti: Při skladování v původních neotevřených a neporušených obalech 3 roky od data výroby.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití! Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice