Vedette

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) určený k ochraně jabloně proti strupovitosti.

Účinná látka:

cyprodinil 300 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení:

1 l, 5 l

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování 5 °C až +40 °C

Působení přípravku:

Přípravek Vedette je systemicky působící fungicid s preventivním a kurativním účinkem.
Inhibuje biosyntézu metioninu. Mechanismus působení je odlišný od jiných fungicidů (např. azolů, strobilurinů, morfolinů) a nepředpokládá se tak vznik cross-rezistence.
Účinná látka je dobře a rychle přijímána listy a následně rozváděna translaminárně a akropetálně rostlinou. Inhibuje pronikání a růst mycelia a to jak v listech, tak i na jejich povrchu.

Návod k použití:

Plodina
jabloň
Škodlivý organismus
strupovitost jabloně
Dávkování, mísitelnost
0,5 l/ha
OL (dny)
60
Poznámka
BBCH 26–76

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

 

Plodina
jabloň
Dávka vody
400–1 000 l /ha
Způsob aplikace
postřik, rosení
Max. počet aplikací v plodině
max. 3× za rok
Interval mezi aplikacemi
7–10 dnů

Upřesnění použití:
Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:
SPa 1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu anilinopyrimidinů (např. cyprodinil a pyrimethanil) vícekrát než 4× za vegetační sezónu.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
jabloň
Bez redukce
od povrchové vody s
18
Tryska 50%
ohledem na ochranu
14
Tryska 75%
vodních organismů [m]
6
Tryska 90%
6

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Osobám alergickým se nedoporučuje práce s přípravkem.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice