Xyston

Smáčedlo a penetrant ve formě rozpustného koncentrátu (SC), obsahující trisiloxanové organosilikátové kopolymera a esterifikovaný rostlinný olej zvyšující přilnavost, pokryvnost ošetřených částí rostlin a průnik aplikační kapaliny do rostlinných pletiv.

Složení:

40% trisiloxanové organosilikonové kopolymery
40% esterifikovaný rostlinný olej

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest). OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení:

1 l a 5 l HDPE/PA láhev nebo kanystr

Doba použitelnosti:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Působení přípravku:

Xyston se vyznačuje dvojím mechanizmem účinnosti. Díky výraznému snížení povrchového napětí aplikačních kapalin zvyšuje jejich přilnavost a pokryvnost a zajišťuje tak nejen jejich lepší distribuci na ošetřovaných rostlinách, ale umožňuje jejich pronikání i do obtížně přístupných míst. Kromě toho se podílí na rychlém pronikání aplikačních kapalin do rostlin a to nejen otevřenými průduchy, ale i hydrofobními stěnami buněčných membrán a to nejen rostlin, ale i houbových patogenů. Podílí se tak značnou měrou na snížení ztrát, ke kterým dochází smytím deštěm, odpařováním nebo UV zářením a zároveň výrazně zlepšuje kurativní a dlouhodobou účinnost systémových fungicidů. V doporučovaných dávkách je Xyston vůči ošetřovaným rostlinám tolerantní a může být použit se všemi přípravky na ochranu rostlin a listovými hnojivy. Na rozdíl od jiných siloxanových smáčedel výrazně méně pění, což usnadňuje přípravu aplikačních kapalin.

Návod k použití:

Plodina
všechny plodiny
Škodlivý organismus
zlepšení pokryvnosti a distribuce aplikačních kapalin, zlepšení pronikání a zvýšení odolnosti proti dešti
Dávkování, mísitelnost
0,15 l/ha, TM - fungicidy, akaricidy, insekticidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu a listová hnojiva
OL
Poznámka
OL dle použitého přípravku

Upřesnění použití:

Při aplikaci nesmí být zasaženy plodiny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Xyston je možno používat v kombinaci s registrovanými:

  • fungicidy
  • akaricidy a insekticidy
  • herbicidy, včetně herbicidů určených k totálnímu hubení plevelů na nezemědělské půdě a železnicích
  • desikanty a regulátory růstu

Podmínky použití a ochranná lhůta se řídí podle použitého přípravku, s nímž je Xyston kombinován. Prostředek je možno použít v kombinaci s listovými hnojivy s výjimkou močoviny. Xyston nepoužíváme v těch případech, kdy se domníváme, že samotný aplikovaný přípravek nebo listové hnojivo může mít problémy s tolerancí vůči ošetřované plodině. V takových případech se doporučuje provést před ošetřením test fytotoxicity na malé části porostu nebo několika rostlinách za podmínek, které lze očekávat v době ošetření.

Další omezení:

Při aplikaci nesmí být zasaženy plodiny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Příprava aplikační kapaliny:

Při použití přípravku Xyston naplníme aplikační zařízení ze 3/4 vodou a za stálého míchání přidáme odměřené množství přípravku na ochranu rostlin. Po důkladném promíchání přidáme odměřené množství Xyston a za stálého míchání doplníme nádrž na požadovaný objem. Připravenou aplikační kapalinu je nutno spotřebovat ihned po její přípravě. Nekombinovat s jinými typy pomocných látek a smáčedel.

Čištění zařízení pro aplikaci pomocného prostředku:

Způsob čistění aplikačního zařízení se řídí podle přípravku, k němuž je Magic přidáván.

Další údaje a upřesnění:

Riziko za poškození vyplývající z faktorů, které jsou mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice