Zemin

Neionické smáčedlo určené pro profesionální uživatele v kombinaci s preemergentními a časně postemergentními herbicidy.

Složení:

polyether-polydimethylsiloxan-kopolymer

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojůpodzemní a povrchové vody.

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Zemin výrazně zlepšuje pokryvnost aplikačních kapalin a díky zvýšené přilnavosti zvyšuje i jejich odolnost vůči dešti. Při doporučeném dávkování je možno jej využít při aplikacích na list v kombinacích se všemi typy přípravků na ochranu rostlin, osvědčil se v především kombinacích s preemergentními a časně postemergentními herbicidy, kdy při aplikaci na půdu umožňuje vytvoření dokonalého postřikového filmu a to i v takových situacích, kdy příprava půdy nebyla právě ideální a pozemek je značně hrudovitý. Za normálních podmínek je Zemin selektivní vůči všem zemědělským kulturám. V každém případě je nutno dodržovat při aplikaci podmínky dané výrobcem použitých  přípravků, se kterými je Zemin kombinován.

Použití:

Zemin je určen především do kombinací se všemi typy registrovaných preemergentních a časně postemergentních herbicidů v termínech od zasetí až do období krátce po vzejití (časně post). Stejně tak lze Zemin využít v situacích, kdy aplikovaný herbicid je nutné krátce po aplikaci zapravit do půdy. Podmínky použití a ochranné lhůty se řídí podle použitého přípravku s nimiž je Zemin formou tankmixu kombinován. Při aplikaci nesmí být zasaženy kulturní rostliny, ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

 

Dávkování:

  • u preemergentních aplikací herbicidů 150 ml/ha
  • při aplikacích krátce po vzejití (časně postemergentně) 80–100 ml/ha

Návod k použití – indikace:

Plodina
všechny plodiny
všechny plodiny
Škodlivý organismus
zlepšení vlastností aplikační kapaliny
zlepšení vlastností aplikační kapaliny
Dávkování, mísitelnost
150 ml/ha TM s preemergentně používanými herbicidy
80–100 ml/ha TM s časně postemergentně používanými herbicidy
OL
-
-
Poznámka
max. počet aplikací
v plodině: 1× za rok
max. počet aplikací
v plodině: 1× za rok

Ochranná lhůta se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje. Pomocný prostředek Zemin se používá v tank-mix směsi s herbicidy v souladu s návody na jejich použití.

Příprava aplikační kapaliny:

Při použití Zeminu naplníme nádrž postřikovače ze 3/4 vodou a za stálého míchání přidáme odměřené množství přípravku na ochranu rostlin. Po důkladném promíchání přidáme odměřené množsví Zeminu. Za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na požadovaný objem.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice