Zignal 500 SC

Postřikový fungicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně brambor proti plísni bramborové.

Účinná látka:

fluazinam 500 g/l

Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení:

1 l HDPE/PA (COEX) láhev, 5 l, 10 l HDPE/PA (VOEX) kanystr

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:

Včel: nevyžaduje klasifikaci
Vodní organismy: vysoce toxický
Zvěře: nevyžaduje klasifikaci

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby.

Působení přípravku:

Zignal 500 SC je kontaktní fungicid s protektivní účinností proti plísni bramborové. Účinná látka fluazinam patří do skupiny nitroanilinů a vyznačuje se dlouhodobým reziduálním a antisporulačním účinkem.

Návod k použití – indikace:

Plodina
brambor
Škodlivý organismus
plíseň bramborová
Dávkování, mísitelnost
0,3–0,4 l/ha
300–400 l vody /ha
OL
7

Dokumenty ke stažení

Typ přípravku

Aplikační poznámky:

Maximální počet aplikací: 8× v kultuře za vegetační sezónu.
Nižší dávka 0,3 l/ha se použije zejména na počátku postřikových sledů při nižším infekčním tlaku a při aplikacích především v první polovině vegetačního období. Vyšší dávka se použije při vyšším tlaku choroby a závěru vegetace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými aplikátory.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Ochranná vzdálenost
brambor
Bez redukce
od povrchové vody s
4
Tryska 50%
ohledem na ochranu
4
Tryska 75%
vodních organismů (m)
4
Tryska 90%
4

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Další aplikační poznámky:

Přípravek Zignal 500 SC lze použít kdykoliv během vegetace. Předpokladem dobrého účinku přípravku je jeho okamžité použití, jakmile se plíseň bramborová objeví v porostu a hrozí napadení natě. Přípravek Zignal 500 SC se aplikuje optimálně preventivně v intervalu 10–14 dní. Nižší dávka 0,3 l/ha se použije zejména na počátku sledů postřiků při nižším infekčním tlaku a při aplikacích především v první polovině vegetačního období krátce před uzavřením natě v řádcích nebo mezi řádky. Vyšší dávka 0,4 l/ha se použije při vyšším tlaku choroby a v závěru vegetace během stárnutí natě pro ochranu hlíz. Intervaly mezi aplikacemi se doporučuje při vyšším tlaku choroby zkrátit na 7–10 dní.

Maximální počet aplikací:

Optimálně 2–3× za vegetaci, možno více, max. však 8×. Pro oddálení vzniku rezistence se doporučuje v rámci postřikových fungicidních sledů omezit počet aplikací přípravku na 2–3 a střídat jej s přípravky s odlišným mechanismem působení, zejména se směsnými, tj. kontaktně-systémovými a kontaktně-lokálně systémovými přípravky.

Příprava postřikové kapaliny:

Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby nedocházelo ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny. Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Odměřené množství vlijte do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postřikové kapaliny. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

r

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Rychlý kontakt

Telefon

(+420) 606 044 482

E-mail

agnovachem@agnovachem.cz

Adresa

Havlíčkova 247
386 01 Strakonice