Barclay Bolt XL

Postřikový systémový fungicid ze skupiny triazolů ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně proti chorobám listů a klasů v pšenici ozimé a jarní, v ječmeni ozimém a jarním, v žitě, v ovsu, loukách, pastvinách a semenných porostech trav.

Účinná látka: propiconazole 250 g/l.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany
Včel: nevyžaduje klasifikaci.
Vodních organismů: toxický.
Zvěře: nevyžaduje klasifikaci.

Balení: 1 l, 5 l pet láhev.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby.

Působení přípravku:
Barclay Bolt XL má preventivní a kurativní účinek proti houbovým chorobám obilnin: skvrnitost listů septorióza pšenice (Septoria spp.), rez pšeničná (Puccinia recondita), rez plevová (Puccinia striiformis), rez ječná (Puccinia hordei), čerň obilná (Cladosporium spp.), padlí travní (Erysiphe graminis).

Návod k použití:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka
pšenicebraničnatka plevová, rez plevová, rez pšeničná, čerň na obilninách0,5 l/ha35max. 2×
ječmenrez plevová, rez ječná, čerň na obilninách0,5 l/ha35max. 2×
žito ozimépadlí travní, rez žitná, čerň na obilninách0,5 l/ha35max. 2×
ovespadlí travní, čerň na obilninách0,5 l/ha35max. 2×
louky a pastviny na silážpadlí travní, rynchosporiová skvrnitost0,5 l/ha35max. 2×
louky a pastviny množitelské porostypadlí travní, rynchosporiová skvrnitost0,5 l/ha35max. 2×

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Přípravek se aplikuje pozemně, schválenými postřikovači.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny azolů po sobě bez přerušení jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Doporučení pro aplikaci:

Pšenice ozimá:
Ošetřujte při prvních příznacích chorob. Nejčastěji to bývá koncem sloupkování až začátkem metání. Nejpozději začátkem kvetení.
Časně seté porosty bývají na jaře napadeny padlím travním a braničnatkou pšeničnou. Ošetření takto napadených porostů je nutné provést na počátku sloupkování. Vhodným partnerem pro rozšíření účinnosti na komplex chorob je Impact v dávce 0,5 l/ha.

Ječmen jarní:
Ošetřujte v průběhu odnožování při prvních výskytech chorob. Pokud se v tomto období choroby nevyskytují, provádějte aplikaci v období sloupkování.

Ječmen ozimý:
Pokud se vyskytují choroby již na podzim, ošetřujte v tomto období. Na jaře provádějte aplikaci v průběhu sloupkování.

Možnosti fungicidních kombinací v obilninách:

Plodina Termíny aplikace
T 1 BBCH 30–32
Počátek sloupkování
T 2 BBCH 37–39
Praporcový list
T 3 BBCH 49–51
Metání
pšeniceBarclay Bolt XL 0,5 l
+ Fujara 0,75–1,0 l/ha
Barclay Bolt XL 0,5 l
+ 0,5 l Impact

Barclay Bolt XL 0,5 l
+ 0,5 l Iribis
Barclay Bolt XL 0,5 l
+ 0,5 l Impact
ječmen jarníBarclay Bolt XL 0,5 l
+ Impact 0,5 l
Barclay Bolt XL 0,5 l
+ Iribis 0,5 l
Barclay Bolt XL 0,5 l
+ Impact 0,5 l
ječmen ozimýBarclay Bolt XL 0,5 l
+ Fujara 0,75–1,0 l/ha
Barclay Bolt XL 0,5 l
+ Iribis 0,5 l
Barclay Bolt XL 0,5 l
+ Impact 0,5 l

Pěstování následných plodin:
Pěstování následných plodin je bez omezení.

Příprava aplikační kapaliny:
Před použitím dobře protřepat. Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb.,
v platném znění.

TOP