Champion 50 WG

Kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin a k ochraně květů meruněk proti mrazu.

Účinná látka: hydroxid měďnatý 768 g/kg, 76,7 % hmot.; (obsah mědi: 500 g/kg, 50 % hmot.).

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Maximální aplikační dávka 4 kg/Cu/ha/rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové a podzemní vody.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby

Balení: papírový pytel s HDPE fólií 5 kg

Působení přípravku:
Hydroxid měďnatý je fungicid a baktericid s protektivní účinností a širokým spektrem účinku.

1)Rozsah povoleného použití:

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.
1) Plodina,

oblast použití

2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL

(dny)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
cibule, česnek, cibulešalotka plíseň cibulová 2 kg/ha 3 1) od: června 5) pole
okurka plíseň okurková 2 kg/ha 3 1) od: konce června
2) nejpozději při prvním výskytu
5) pole
fazol na lusky antraknóza fazolu 2 kg/ha 3 1) od: 11 BBCH 5) pole
brambor plíseň bramborová 2 kg/ha 7 2) podle signalizace  
réva plíseň révová, červená spála 1 kg/ha do BBCH 61
2 kg/ha od BBCH 61
21    
broskvoň kadeřavost listů broskvoně 2–4 kg/ha AT 1) při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení  
slivoň puchrovitost 2–4 kg/ha AT 1) při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení  
jabloň bakteriální spála 0,5–1 kg/ha AT 1) před odlistěním 5) školky
hrušeň bakteriální spála 1–2 kg/ha AT 1) před odlistěním 5) školky
jádroviny korové nekrózy 2–4 kg/ha AT 1) při opadu listů, na počátku rašení  
meruňka korové nekrózy 2-4 kg/ha AT 1) při opadu listů, na počátku rašení  
meruňka ochrana květů proti mrazu 2 kg/ha AT 1) 1-2 dny před předpokládanými jarními mrazy  
 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikaci v plodině Interval mezi
aplikacemi
cibule, česnek, cibule šalotka 200–1 000 l/ha postřik 7–14 dnů
okurka, fazol 400–1 000 l/ha postřik 7–14 dnů
brambor 300–600 l/ha postřik 4 x 7–14 dnů
réva 300–1 200 l/ha
(max. 500 l/ha do BBCH 61)
postřik, rosení 4 x 7–14 dnů
broskvoň, slivoň 500–1 000 l/ha postřik, rosení 2 x 14 dnů
jabloň školky,
hrušeň školky
1 000 l/ha postřik, rosení 1 x  
jádroviny 300–1 000 l/ha postřik, rosení 2 x 7–14 dnů
meruňka 300–1 000 l/ha postřik, rosení 2 x 14 dnů

Zákazy a omezení:

 
Plodina, oblast použití Zákaz, omezení
cibule neošetřovat cibuli určenou ke sklizni s natí

2) Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení:
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.
1) Plodina,

oblast použití

2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL

(dny)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
třešeň, višeň rakovinné odumírání větví 2,6–4 kg/ha AT 1) ve f. 93 BBCH,
2) ošetření za 10–14 dnů,
3) ošetření před rašením
 
celer bulvový septorióza celeru 2–4 kg/ha 14 1) od: června
2) nejpozději při prvním výskytu
5) pole
kmín kořenný hnědá skvrnitost kmínu 2–4 kg/ha 7 1) na počátku květu 5) pole
mrkev, petržel skvrnitosti listů 2–4 kg/ha AT 1) před květem, na počátku květu, po odkvětu 6) semenné porosty
ředkvička plíseň bělostná 2–4 kg/ha AT 1) na počátku květu 6) semenné porosty
ořešák hnědnutí listů ořešáku 2–4 kg/ha AT 1) po odkvětu 5) školky, mladé výsadby
jahodník bílá skvrnitost listů jahodníku 2–4 kg/ha AT 1) po sklizni 5) pole
 
Plodina, oblast
použití
Dávka vody Způsob
aplikace
Max. počet
aplikací v plodině
Interval mezi
aplikacemi
třešeň, višeň 500–1 000 l/ha postřik, rosení max. 4 kg Cu/ha/rok 14 dnů
ořešák 300–1 000 l/ha postřik, rosení 2 x 7–14 dnů
celer, kmín, mrkev, petržel, ředkvička 300–800 l/ha postřik 2 x 7–14 dnů
jahodník 300–800 l/ha postřik 2 x 10–14 dnů

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

3) Další společné pokyny pro použití přípravku:
Pozor na odrůdy citlivé na měď.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Přípravek se aplikuje postřikem.
Během aplikace je nutné ponechat míchací zařízení postřikovače v chodu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních orgamismů (m)
Všechny plodiny 50 50 50 20

Příprava postřikové kapaliny:
Odvážené množství přípravku smíchejte v menší pomocné nádobě s vodou na řídkou kaši, kterou vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete. K přípravě aplikační kapaliny nepoužívejte kovové nádoby.

Čištění aplikačního zařízení:
Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou, dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP