Champion 50 WG

Kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin a k ochraně květů meruněk proti mrazu.

Účinná látka: hydroxid měďnatý 768 g/kg, 76,7 % hmot.; (obsah mědi: 500 g/kg, 50 % hmot.).

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Maximální aplikační dávka 4 kg/Cu/ha/rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové a podzemní vody.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby.

Balení: papírový pytel s HDPE fólií 5 kg.

Působení přípravku:
Hydroxid měďnatý je fungicid a baktericid s protektivní účinností a širokým spektrem účinku.

Rozsah povoleného použití:

Plodina,

oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL

(dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
cibule,
česnek,
cibule
šalotka
plíseň cibulová2 kg/ha31) od: června5) pole
okurkaplíseň okurková2 kg/ha31) od: konce června
2) nejpozději při
prvním výskytu
5) pole
fazol na luskyantraknóza
fazolu
2 kg/ha31) od: 11 BBCH5) pole
bramborplíseň
bramborová
2 kg/ha72) podle signalizace
révaplíseň révová,
červená spála
1 kg/ha
do BBCH 61
2 kg/ha od
BBCH 61
21
broskvoňkadeřavost listů
broskvoně
2–4 kg/haAT1) při nalévání
pupenů, nejpozději
na počátku rašení
slivoňpuchrovitost2–4 kg/haAT1) při nalévání
pupenů, nejpozději
na počátku rašení
jabloňbakteriální spála0,5–1 kg/haAT1) před odlistěním5) školky
hrušeňbakteriální spála1–2 kg/haAT1) před odlistěním5) školky
jádrovinykorové nekrózy2–4 kg/haAT1) při opadu listů, na
počátku rašení
meruňkakorové nekrózy2-4 kg/haAT1) při opadu listů,
na počátku rašení
meruňkaochrana květů
proti mrazu
2 kg/haAT1) 1-2 dny před
předpokládanými
jarními mrazy

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikaci v plodiněInterval mezi
aplikacemi
cibule, česnek,
cibule šalotka
200–1 000 l/hapostřik7–14 dnů
okurka, fazol400–1 000 l/hapostřik7–14 dnů
brambor300–600 l/hapostřik4 x7–14 dnů
réva300–1 200 l/ha
(max. 500 l/ha
do BBCH 61)
postřik, rosení4 x7–14 dnů
broskvoň, slivoň500–1 000 l/hapostřik, rosení2 x14 dnů
jabloň školky,
hrušeň školky
1 000 l/hapostřik, rosení1 x
jádroviny300–1 000 l/hapostřik, rosení2 x7–14 dnů
meruňka300–1 000 l/hapostřik, rosení2 x14 dnů

Zákazy a omezení:

Plodina, oblast použitíZákaz, omezení
cibuleneošetřovat cibuli určenou ke sklizni s natí

2) Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení:
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

Plodina,

oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL

(dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
třešeň,
višeň
rakovinné odumírání
větví
2,6–4 kg/haAT1) ve f. 93 BBCH,
2) ošetření
za 10–14 dnů,
3) ošetření před rašením
celer bulvovýseptorióza
celeru
2–4 kg/ha141) od: června
2) nejpozději při
prvním výskytu
5) pole
kmín kořennýhnědá skvrnitost
kmínu
2–4 kg/ha71) na počátku květu5) pole
mrkev,
petržel
skvrnitosti listů2–4 kg/haAT1) před květem,
na počátku květu,
po odkvětu
6) semenné porosty
ředkvičkaplíseň bělostná2–4 kg/haAT1) na počátku květu6) semenné porosty
ořešákhnědnutí listů
ořešáku
2–4 kg/haAT1) po odkvětu5) školky, mladé výsadby
jahodníkbílá skvrnitost
listů jahodníku
2–4 kg/haAT1) po sklizni5) pole

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina, oblast
použití
Dávka vodyZpůsob
aplikace
Max. počet
aplikací v plodině
Interval mezi
aplikacemi
třešeň, višeň500–1 000 l/hapostřik, rosenímax. 4 kg Cu/ha/rok14 dnů
ořešák300–1 000 l/hapostřik, rosení2 x7–14 dnů
celer, kmín, mrkev,
petržel, ředkvička
300–800 l/hapostřik2 x7–14 dnů
jahodník300–800 l/hapostřik2 x10–14 dnů

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

3) Další společné pokyny pro použití přípravku:
Pozor na odrůdy citlivé na měď.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Přípravek se aplikuje postřikem.
Během aplikace je nutné ponechat míchací zařízení postřikovače v chodu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75%Tryska 90%
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních orgamismů (m)
Všechny plodiny50505020

Příprava postřikové kapaliny:
Odvážené množství přípravku smíchejte v menší pomocné nádobě s vodou na řídkou kaši, kterou vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete. K přípravě aplikační kapaliny nepoužívejte kovové nádoby.

Čištění aplikačního zařízení:
Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou, dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP