Conatra 60 EC a Tebusip

Conatra 60 EC

Širokospektrý, systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů a k ochraně řepky proti houbovým chorobám.

Účinná látka: metconazole 60 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů povrchové vody.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

Balení: HDPE kanystr 5 l.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování + 5 až + 30 °C.

Působení přípravku:
Účinná látka metkonazol patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní a kurativní účinek, tzn., že chrání listy před napadením. Perzistence účinné látky zajišťuje dlouhodobé působení v rostlině.

Přípravek dosahuje proti padlí travnímu, braničnatkám, hnědé skvrnitosti ječmene, rynchosporiové skvrnitosti a fuzariózám v klasu v obilninách velmi dobré účinnosti.

Přípravek dosahuje proti fomové hnilobě brukvovitých a cylindrosporióze v řepce olejce velmi dobré účinnosti.

Při ošetření řepky ozimé vykazují podzimní aplikace zlepšení zdravotního stavu rostlin a je omezeno vymrzání porostů. Časné jarní aplikace zvyšují pevnost stonků a zabraňují polehnutí.

Přípravek vykazuje významný vliv na redukci růstu a stimulaci větvení řepky olejky.

Rozsah povoleného použití:

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) K OL
pšenice, ječmen, tritikale, žito braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová, padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost, fuzariózy klasů 1,5 l/ha AT od: 31 BBCH
do: 71 BBCH
řepka olejka čerň řepková, fomová hniloba brukvovitých, cylindrosporioza 1,2 l/ha AT od: 14 BBCH
do: 71 BBCH
 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikaci v plodině Interval mezi aplikacemi
pšenice, ječmen, tritikale, žito 200–300 l/ha postřik 2x 14 dnů
řepka olejka 200–400 l/ha postřik 2x 21 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních orgamismů (m)
pšenice, ječmen, tritikale, žito, řepka olejka 4 4 4 4

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Doporučení pro aplikaci:
Obilniny: klasová fusaria a rzi,

0,5–0,75 l/ha CONATRA 60 EC + 0,5–0,75 l/ha TEBUSIP

0,75 l/ha CONATRA 60 EC + 0,5–0,75 l/ha TAZER

Aplikaci provádějte na počátku květu obilnin. Možné kombinovat s insekticidy (Rapid) proti mšicím a třásněnkám a listovými hnojivy.

Řepka: regulace růstu a fomová hniloba 

Podzimní aplikace

0,5 l/ha CONATRA 60 EC + 0,5 l/ha TEBUSIP

Společná aplikace na vyrovnané rostliny řepky v růstové fázi 4 až 6 pravých listů zajistí dostatečnou regulaci růstu a zároveň poskytne vysokou fungicidní ochranu proti chorobám – Fómové černání stonku (Phoma lingam).

Dělená aplikace
Aplikaci provádíme na velmi časně seté porosty, u kterých hrozí riziko přerůstání nebo u nevyrovnaných porostů. Dělená aplikace umožňuje optimálně regulovat růst a vývoj řepky pro dosažení ideálních rostlin.

0,5 l/ha Tebusip
Aplikace na rostliny v růstové fázi 4 až 5 pravých listech. U nevyrovnaných porostů se termín aplikace řídí růstovou fází největších rostlin v porostu.

0,7 l/ha Conatra 60 EC
Následná aplikace na rostliny v růstové fázi 6 až 7 pravých listech, což je 7–10 dní po první aplikaci Tebusipu v závislosti na počasí. U nevyrovnaných porostů se termín aplikace řídí růstovou fází největších rostlin v porostu. Pokud aplikaci nestihnete do 7 pravého listu je nutné zvýšit dávku Conatra 60EC podle tabulky za každý další list až do max. dávky 1,2 l/ha.

 
Počet listů 7. list 8. list 9. list
Conatra 60 EC 0,8 l/ha 1,0 l/ha 1,2 l/ha

Jarní aplikace v době dlouživého růstu řepky
Cílem jarní aplikace je podpora větvení, nasazení většího počtu šešulí, omezení polehání porostu a ochrana proti houbovým chorobám.

0,75–1,2 l/ha Conatra 60 EC
1. Aplikace při výšce řepky 15 až 20 cm.
- Omezení apikální dominance, podpoření větvení a nasazení většího počtu šešulí, fungicidní účinek - fomová hniloba a cylindrosporióza.

2. Aplikace při výšce řepky 30 až 40 cm.
- Omezení polehání, zesílení stonku a fungicidní účinek - fomová hniloba a cylindrosporióza.
- Důležitá aplikace především u vzrůstných hybridů.

Příprava postřikové kapaliny:
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Před použitím přípravek důkladně protřepeme. Odměřené množství vlijeme do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postřikové kapaliny. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem podle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb. v platném znění.

TOP