Davra

Postřikový kombinovaný fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) se systémovým účinkem k hubení základních houbových chorob v obilninách.

Účinná látka: prochloraz 400 g/l, propiconazole 90 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do ozimých obilnin.

Balení: 1 l, 5 l kanystr.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování + 5 až + 30 °C.

Působení přípravku:
Přípravek Davra obsahuje kombinaci dvou účinných látek prochloraz a propikonazol. Obě účinné látky patří do skupiny DMI fungicidů, které působí jako účinné inhibitory biosyntézy sterolů narušující funkci membrán a způsobující průnik elektrolytů.

Rozsah povoleného použití:

Plodina,
oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
Dny
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) K OL
pšenicepadlí travní, braničnatka plevová,
rez pšeničná
1 l/ha421) od: 30 BBCH, do: 39 BBCH
ječmenpadlí travní, rynchosporiová
skvrnitost ječmene, hnědá
skvrnitost ječmene
1 l/ha421) od: 30 BBCH, do: 39 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací
v plodině
Interval mezi aplikacemi
pšenice ječmen200–400 l/hapostřik2x28 dnů

Plodina, oblast použitíZákaz, omezení
pšenice ječmenNelze zkrmovat ošetřenou slámu přežvýkavcům, kromě skotu

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukceTryska 50 %Tryska 75 %Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
pšenice, ječmen9444

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Přípravek je účinný v případě aplikace přinejmenším 6 hodin, nejlépe 24 hodin před deštěm. Přípravek neaplikujte na plodiny oslabené následkem např. sucha, protože může dojít k poškození plodin (např. popálení). Aplikaci postřiku neprovádějte za větrného počasí; případný úlet na širokolisté plodiny může způsobit jejich poškození.

Pšenice
Přípravek se aplikuje od začátku sloupkování (30 BBCH) až do fáze jazýčku (liguly), 39 BBCH). Interval mezi aplikacemi 28 dní.

Ječmen
Aplikujte od začátku sloupkování (30 BBCH) až do fáze jazýčku (liguly) 39 BBCH). Interval mezi aplikacemi 28 dní.

Následné plodiny
Pěstování následných plodin je bez omezení.

Strategie proti rozvoji rezistence
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.
Davra obsahuje DMI fungicidy prochloraz a propiconazol. Rezistence vůči některým DMI fungicidům byla zjištěna u skvrnitosti listů Septora (Septoria tritici/Myosphaerella graminicola), která může zásadně ovlivnit funkci některých přípravků.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem podle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb. v platném znění.

TOP