Grecale a Mastana SC

Grecale

Postřikový fungicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně brambor proti plísni bramborové.

Účinná látka: fluazinam 300 g/l, cymoxanil 200 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod na použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení: kanystr HDPE 5 l

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby

Působení přípravku:
Přípravek GRECALE působí protektivně a kurativně s translaminačním a kontaktním účinkem proti plísni bramborové (Phytophtora infestans). Obsahuje 2 účinné látky, kontaktně působící fluazinam ze skupiny pyridinů s dlouhodobým reziduálním a antisporulačním účinkem a cymoxanil ze skupiny acetamidů, který působí systémově, je rychle vstřebáván rostlinou a zajišťuje tedy rychlé působení a současně významnou odolnost proti dešti po aplikaci.

Rozsah povoleného použití

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny) Poznámka k plodině
brambor plíseň bramborová 0,6 l/ha 7 BBCH 21–BBCH 89
 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikaci v plodině Interval mezi aplikacemi
brambor 200–600 l/ha postřik 6x 7–10 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
brambor 6 4 4 4
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
brambor 5 5 0 0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Další aplikační poznámky
Přípravek GRECALE lze použít kdykoliv během vegetace, optimální je použití do prvních ošetření nebo uprostřed postřikových sledů, dále pak při rychlém a razantním vývoji patogena a za nepříznivého počasí. Přípravek má výbornou odolnost vůči dešti po aplikaci, cca 15–20 minut. Pro oddálení vzniku rezistence se doporučuje v rámci postřikových fungicidních sledů omezit počet aplikací přípravku na 2–3 a střídat jej s přípravky s odlišným mechanismem působení, tj. kontaktně-systémovými a kontaktními přípravky.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Vstup na ošetřené pozemky je možný až druhý den po aplikaci.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Přípravek nelze aplikovat ručním postřikovačem, přípravek se aplikuje profesionálními zařízeními pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 10 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Příprava postřikové kapaliny
Odpovídající množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený doporučený objem. V případě přípravy tank-mixů nemíchat přípravek s extrémně alkalickými přípravky. Před mícháním, je vzhledem k různým formulacím nutné, ověřit jejich kompatibilitu. Při přípravě TM směsí je zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP