Grisu

Impact

Systémový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně obilnin a řepky ozimé proti houbovým chorobám.

Účinná látka: flutriafol 125 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku flutriafol, vícekrát než jednou za tři roky
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Balení: kanystr se šroubovým uzávěrem 5 l

Doba použitelnosti přípravku: roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až + 30 °C

Působení přípravku:

Přípravek Impact působí systémově proti širokému spektru houbových chorob v obilninách, a to jak eradikačně, tak i kurativně. Je přijímán listy, doba účinku je 4–6 týdnů. Nejvhodnější termín aplikace je na začátku infekce.

Návod k použití:

AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny) Poznámka
ječmen padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene 1 l/ha AT od: 30 BBCH, do: 55 BBCH
pšenice rez plevová, rez pšeničná braničnatka plevová 1 l/ha AT od: 30 BBCH, do: 55 BBCH
tritikale ozimé rez pšeničná, braničnatka plevová 1 l/ha AT od: 30 BBCH, do: 55 BBCH
řepka ozimá plíseň šedá, alternáriová skvrnitost brukvovitých, hlízenka obecná 1 l/ha AT od: 60 BBCH, do: 67 BBCH
 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikaci v plodině
ječmen, pšenice, tritikale ozimé 150–300 l/ha postřik 1x
řepka ozimá 200–400 l/ha postřik 1x

Upřesnění použití:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu, jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky. Neaplikujte po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek dosahuje vedlejší účinnosti proti padlí travnímu v pšenici.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení pro aplikaci v obilninách:

0,5 l/ha IMPACT + 0,75–1,0 l/ha EYETAK

0,5 l/ha IMPACT + 0,75–1,0 l/ha FUJARA

Termín aplikace: od začátku sloupkování (BBCH 30) do objevení druhého kolénka (BBCH 32)
Choroby: stéblolam, braničnatky, rzi, padlí travní preventivně
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku chorob.

0,75–1,0 l/ha IMPACT + 0,5–0,75 l/ha TAZER

Termín aplikace: od začátku metání (BBCH 51) do konce metání (BBCH 59)
Choroby: rzi, braničnatky, padlí preventivně
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku chorob.

Doporučení pro aplikaci v řepce:
Jaro - fungicidní ošetření BEZ regulace růstu

0,5–1,0 l/ha IMPACT + 0,2–0,5 kg/ha BOSS

Termín aplikace: od začátku dlouživého růstu až do kvetení
Choroby: phoma,plíseň šedá, hlízenka - primární a sekundární infekce
Nižší dávku můžeme použít při preventivní aplikaci a při nízkém infekčním tlaku

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a–poté za stálého míchání doplňte nádrž vodou na požadovaný objem.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP