Iribis

Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně pšenice, ječmene, žita, ovsa setého jarního, tritikale a ozimé a jarní řepky olejné proti houbovým chorobám.

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l.

Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

Balení: 5 l kanystr se šroubovacím uzávěrem.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby.

Působení přípravku:
Přípravek Iribis obsahuje účinnou látku azoxystrobin z chemické skupiny β-methoxyakrylátů (strobilurinů), která má systémový a translaminační účinek. Účinná látka zastavuje transport elektronů při dýchání mitochondrií, působí především protektivně, proto by měla být použita ještě před vznikem infekce nebo na jejím počátku. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů, ošetřené porosty zůstávají delší dobu zelené (tzv. green effect). Iribis je širokospektrální fungicid, účinný proti všem hlavním houbovým chorobám obilnin, řepky olejné a dalších plodin.

Návod k použití:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOLPoznámka
ječmenpadlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene1,0 l/haATBBCH 31–71
pšenicerez plevová, rez pšeničná, braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, čerň na obilninách1,0 l/haATBBCH 31–71
žito, tritikalepadlí travní, rez žitná, rynchosporiová skvrnitost1,0 l/haATBBCH 31–71
oves setý jarnípadlí travní, rez ovesná1,0 l/haATBBCH 31–71
řepka olejkahlízenka obecná, čerň řepková1,0 l/haATBBCH 60–65

Ječmen, pšenice, oves žito, tritikale, řepka olejka:
Dávka vody: 200–300 l/ha.
Způsob aplikace: postřik.
Max. počet aplikací v plodině: 2×.
Interval mezi aplikacemi: 10 dní.

Aplikační poznámky:
1. Obilniny: Přípravek Iribis by měl být vždy použit v rámci TM (tank-mixu) s přípravkem s odlišným mechanismem působení, jiné skupiny tzv. cross- rezistence, ale registrovaným proti stejnému škodlivému patogenu. Pro dosažení optimálního fungicidního účinku s ohledem na dosažení požadovaných výnosových ukazatelů aplikujte přípravek Iribis vždy na počátku infekce. Proti klasovým chorobám u pšenice aplikujte přípravek Iribis v období objevení klasu, optimálním termínem aplikace proti listovým chorobám je fáze 1.–2. kolénka. Přípravek Iribis může být aplikován do období, kdy prvá zrna dosáhla poloviny své konečné velikosti, obsah zrn je vodnatý (BBCH 71) Maximální počet ošetření: 2× v průběhu vegetačního období, min. 10 dní interval mezi ošetřeními.

Dávka vody: 200–300 l/ha.

Doporučujeme TM s výbornou účinností proti většině houbových chorob obilnin:
0,75–1,0 l/ha Rubric 125 SC + 0,5–0,75 l/ha Iribis.
Aplikujte v době objevení se praporcového listu až počátku metání.

2. Řepka olejná:
Přípravek Iribis nemá omezení ohledně pěstovaných odrůd. Přípravek Iribis může být aplikován do fáze plného květu, kdy je asi 50 % květů na hlavním stonku otevřených a první korunní plátky začínají opadávat (BBCH 65), optimálním termínem proti hlízence obecné a černi řepkové je období kvetení (BBCH 60–65). Přípravek Iribis by neměl být aplikován za stresových podmínek pro porost a vždy při výskytu prvních symptomů napadení, 2. aplikace je doporučována při pokračujícím vysokém infekčním tlaku patogenů. Maximální počet ošetření: 2× v průběhu vegetačního období, min. 10 dní interval mezi ošetřeními.

Dávka vody: 200–300 l/ha.

Doporučujeme TM s kurativní a výbornou preventivní účinností na hlízenku obecnou, černě a plíseň šedou: 1,0 l/ha Grisu + 0,5 l/ha Iribis.
Aplikujte ve fázi plného květu řepky.

Nepoužívejte přípravek Iribis za jakýchkoliv stresových podmínek, při deficitu vláhy, poškození plodiny mrazem nebo herbicidním ošetřením, při očekávaném mrazu a srážkách a v případě, že je porost vlhký (rosa, po dešti). Přípravek Iribis lze používat v rámci TM s běžně používanými registrovanými insekticidy, herbicidy, pomocnými prostředky nebo hnojivy, jakýkoliv TM se doporučuje nejdříve vyzkoušet na menší ploše z důvodu otestování případné fytotoxicity.

K zabránění vzniku rezistence aplikujte přípravek Iribis (nebo jiný přípravek z chemické skupiny strobilurinů) max. 2× za vegetační sezónu. Používejte přípravek Iribis v rámci IOR, podle možností (ale vždy u obilnin) v rámci TM s přípravkem s odlišným mechanismem působení registrovaného proti stejnému škodlivému patogenu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QoI jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte pouze na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek. Přípravek dosahuje proti padlí travnímu v ječmeni a ovsu průměrné účinnosti. Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti černání pat stébel a v ječmeni proti rynchosporiové skvrnitosti. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75%Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
obilniny, řepka olejka4444

Obilniny ozimé a jarní, řepka olejka jarní:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Řepka olejka ozimá:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb.,
v platném znění.

TOP