Mastana SC

Postřikový fungicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně brambor proti plísni bramborové, pšenice proti braničnatce plevové, jabloní proti strupovitosti jabloně, hrušní proti strupovitosti hrušně, cibule proti plísni cibulové, chřestu a okrasných cibulovin proti plísní šedé a okrasných rostlin včetně chryzantém ve sklenících proti bílé rzi chryzantémové a rzi muškátové.

Účinná látka: mancozeb 500 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod na použití.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečný pro ptáky.
Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používána biologická ochrana.

Balení: HDPE kanystr 5 l, 10 l a 20 l.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby.

Působení přípravku:
MASTANA SC je organický kontaktní fungicid, který obsahuje účinnou látku mancozeb ze skupiny dithiokarbamátů. Mancozeb blokuje metabolismus hub na různých stupních jejich vývoje. Přípravek MASTANA SC je možné používat k preventivní ochraně proti širokému spektru houbových chorob. Na povrchu ošetřovaných rostlin vytváří ochranný film, který brání dalšímu klíčení spor. Má dlouhodobé protektivní působení. Riziko vývoje rezistence vůči účinné látce mancozeb je velmi malé.

Rozsah povoleného použití

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOL (dny)Poznámka
bramborplíseň bramborová3,2 l/ha7
pšenicebraničnatka plevová4,8 l/haATdo BBCH 61
jabloňstrupovitost jabloně0,24–0,3%
(240–300 ml/100 l vody)
28
hrušeňstrupovitost hrušně0,3%
(300 ml/100 l vody)
28
cibuleplíseň cibulová4 l/ha28
chřestplíseň šedá4 l/haATpo sklizni
okrasné rostliny cibulovinyplíseň šedá3–4 l/haAT
chryzantéma ve sklenícíchbílá rez chryzantémová, rez muškátová0,48%
(480 ml/100 l vody)
AT
okrasné rostlinybílá rez chryzantémová, rez muškátová0,48%
(480 ml/100 l vody)
AT

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Poznámky k aplikaci:
Brambory ošetřujte podle signalizace v intervalech 7–10 dnů.
Pšenici ozimou a jarní ošetřujte max. 2× v intervalu 10–14 dnů od BBCH 47 do BBCH 61.
Jabloně ošetřujte max. 2× v období kvetení. Dávku 0,3 % použijte při aplikacích v intervalu 10–12 dnů, dávku 0,24 % použijte při aplikacích v intervalu 7 dnů. Hrušně ošetřujte 1× před kvetením a max. 2× během kvetení a po odkvětu v intervalu 7–10 dnů.
Cibuli ošetřujte v intervalu 14 dnů do BBCH 40 (začátek tvorby cibulí). Chřest ošetřujte od července, max. 4×, interval mezi aplikacemi 7–19 dnů.
Okrasné cibuloviny ošetřujte v intervalu 14 dnů do BBCH 40 (začátek tvorby cibulí), max. 8×.
Chryzantémy ve sklenících ošetřujte do výšky rostlin 50 cm, max. 4× v intervalu 7–14 dnů. Okrasné rostliny ošetřujte do výšky rostlin 50 cm, max. 4× v intervalu 14 dnů. Okrasné rostliny na volných plochách ošetřujte od BBCH 50 (viditelná květenství nebo květní poupata).
Pokud je stanovena koncentrace, postřik ukončete při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajících skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
Ve sklenících neaplikujte při vyšší vlhkosti.
V hrušních nepoužívejte na odrůdu Konference.
Před ošetřením okrasných rostlin a chryzantém ověřte citlivost na menším počtu rostlin.
Do 4 týdnů po ošetření přípravkem MASTANA SC mohou na okrasných rostlinách zůstávat viditelné stopy po aplikaci.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75%Tryska 90%
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
brambor, ozimá a jarní pšenice, cibule, chřest, květinové cibule, okrasné rostliny do 50 cm4444
jabloně30251812
hrušně3025188

Při aplikaci přípravku do jabloní a hrušní:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Vstup pracovníků do ošetřeného prostoru je možný bezprostředně po úplném zaschnutí aplikovaného přípravku. Příprava postřikové kapaliny:
Odpovídající množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený doporučený objem. V případě přípravy tank-mixů nemíchat přípravek s extrémně alkalickými přípravky. Před mícháním, je vzhledem k různým formulacím nutné, ověřit jejich kompatibilitu. Při přípravě TM směsí je zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků
na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP