Moonlight

Postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k ochraně brambor proti plísni bramborové.

Účinná látka: amisulbrom 30 g/kg, mancozeb 600 g/kg.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: 1 kg, 5 kg, 10 kg v PE pytli s termickým uzávěrem.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 ° až +30 °C.

Působení přípravku:
MOONLIGHT je nesystémový směsný přípravek obsahující účinné látky amisulbrom a mankozeb. Amisulbrom přerušením mitochondriální respirace na více místech zasahuje do různých stádií vývoje houby. Mancozeb přeruší metabolismus v několika bodech Krebsova (citrátového) cyklu a brání růstu zoospor. Zabraňuje tak dalšímu šíření infekce a poskytuje ochranu před infekcemi hlíz.

Návod k použití - indikace:

Plodina,
oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
Dny
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) K OL
bramborplíseň bramborová2,0 kg/ha7od: 31 BBCH, do: 91 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací
v plodině
Interval mezi aplikacemi
brambor200–400 l/hapostřik6x7–10 dnů

Upřesnění použití:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují výhradně účinnou látku typu Qil (amisulbrom, cyazofamid) po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukceTryska 50 %Tryska 75 %Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
brambor4444
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
brambor5500

S přípravkem manipulujte tak, aby se minimalizovala prašnost.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty.
Vstup na ošetřený pozemek je možný druhý den po aplikaci.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků a evidovaných prostředků na ochranu rostlin vydaným SRS.

TOP